ประกันชีวิต คือ เครื่องมือรับโอนความเสี่ยงจากการมีอายุสั้นกว่าที่คาดหวัง(mortality risk)

ประกันบำนาญ คือ เครื่องมือรับโอนความเสี่ยงจากการมีอายุยืนยาวกว่าที่คาดหวัง(longevity risk)

หลักการบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎี A-CAT บอกไว้ว่า

เราจะโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกัน กรณีที่ เหตุการณ์นั้น มีโอกาสเกิดน้อย แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้ว จะก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาล(Low Probability High Magnitude-Professor Moshe Milevsky)

ใครที่คิดว่าตัวเองจะอายุสั้น ยิ่งต้องทำประกันบำนาญ เพราะ มีโอกาสอายุจะยืนน้อยมาก และถ้าเกิดเหตุการณ์ อายุยืนขึ้น ความเสียหายจะมหาศาลขนาดไหน เพราะ ต้องมีเงินไว้ใช้ในช่วงปลายทางมากมาย จากผลของ เงินเฟ้อ

ข้อดีของ ประกันบำนาญ คือ Mortality Credits ซึ่งเป็นคำเฉพาะที่ใช้กันมายาวนานในอเมริกา

แล้วอะไรคือ Mortality Credits ?

อธิบายง่าย ๆ ด้วยตัวอย่างดังนี้

สมมติ คุณ B, C, D, E และ F อายุ 85 ปีเป็นเพื่อนวัยเดียวกันรวมเป็น 5 คน เป็นห่วงว่า อายุขนาดนี้ ใครจะไปก่อนใครก็ไม่รู้ และทุกคนก็อยากมี เงินไว้ใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป

จึงตกลงกันว่า จะนำเงินคนละ 100,000 มาลงขันกันเป็นกองกลางรวมเป็น 500,000 โดย ตกลงว่า ถ้าปีหน้าใครตายก่อน จะหมดสิทธิ์ในเงินกองนี้ทันที ยกให้เป็นของกองกลาง

เงินก้อนนี้นำไปฝากธนาคาร เมื่อครบ 1 ปี คุณ B เกิดเสียชีวิต

อีก 4 คนที่เหลือ มาประชุมกัน เพื่อแบ่งเงินกองทุน พบว่า

ดอกเบี้ยที่ได้มีจำนวน 5,000(1%)และเงินกองทุน 500,000 รวมเป็นเงิน 505,000 แต่ตัวหารมีแค่ 4 คน ดังนั้น

จะได้ส่วนแบ่งคนละ 126,250 บาท จากเงินลงขันคนละ 100,000 มีเงินงอกออกมาตั้ง 26,250 ซึ่งเกิดจาก

(1)ดอกเบี้ย 1% = 5,000 แบ่ง 4 ส่วน เป็นเงิน 1,250

(2)เงินลงขันของ B จำนวน 100,000 แบ่ง 4 ส่วนเป็นเงิน 25,000

รวมกันเป็น 26,250 บาท

เงินข้อ (2) ที่งอกออกมานี่แหละที่เรียกว่า Mortality Credits

ซึ่งมีแต่เครื่องมือทางการเงินที่เรียกว่า ประกันบำนาญ เท่านั้นที่สามารถสร้าง Mortality Credits ให้ได้

วันนี้ อเมริกา รวมถึงประเทศที่เจริญก้าวหน้าทางการเงิน และมีปัญหาเรื่อง สังคมสูงวัย ได้หยิบ ประกันบำนาญ ขึ้นมาเป็นเครื่องมือแก้ปัญหานี้ เพราะ Mortality Credits นี่เอง

แล้วบ้านเราล่ะ??

โชคดีที่ มี ผม AnnuityMAN ที่พยายาม ป่าวประกาศให้พี่น้องชาวไทยได้รับรู้ว่า บ้านเราก็มี และ นี่คือทางรอดของ สังคมสูงวัยไทย

AnnuityMAN

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน