“กองทุนประกันชีวิต” มอบรถเข็นผู้พิการพร้อมเผยแพร่ความรู้เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ 

“จรัญ สอนสวัสดิ์” ผจก.กองทุนประกันชีวิต จัดกิจกรรมวันคนพิการสากล@สงขลา พร้อมเผยแพร่ความรู้เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ/มอบรถเข็นผู้พิการ

ส.ประกันวินาศภัยไทย  ร่วมฤดี จัดงานเลี้ยงอำลา 44 ปี สนง.เดิม

“จีรพันธ์ อัศวะธนกุล” นายกส.ประกันวินาศภัย จัดงาน “44 Memorable Years @ Ruamrudee” เลี้ยงอำลา 44 ปี สนง.เดิม ก่อนย้ายไปสนง.แห่งใหม่@สุขุมวิท ซอย 64/1 มีอดีตผู้บริหารร่วมงานคับคั่ง

“ไทย-เมียนมาร์” MOU ความร่วมมือด้านการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับผ่านแดน

“นพดล สันติภากรณ์” MD บ.กลางฯ ฐานะ “สนง.ประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติไทย” MOU กับ “สนง.ประกันภัยรถผ่านแดนฯเมียนมาร์” จัดให้มีประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับผ่านแดน 2 ปท. คุ้มครอง “ปชช.-รถขนส่งสินค้า”ระหว่างกัน