“กรุงไทย-แอกซ่า” จัดกิจกรรม “Know You Can Have a Better Health – Step Life in the Park”

“ภควิภา เจริญตรา” ปธ.จนท.บริหาร ฝ่ายลูกค้า กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำผู้บริหาร พนง.จิตอาสา จัดกิจกรรม “Know You Can Have a Better Health – Step Life in the Park”

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ร่วมสนับสนุนโครงการ “Friends for Life Charity Run 2019”

 “แฮรี่ เกรกอรี จอห์นสตัน. ปธ.จนท. ฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัยเจนเนอราลี่ พร้อมด้วย “ยุวดี งานทวีกิจ” ผอ.ฝ่ายธุรกิจสถาบันการเงิน พนง.ร่วมวิ่ง “Friends for Life Charity Run 2019” สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ 5 รพ.รัฐ @สวนพุทธมณฑล นครปฐม