“กรุงไทย-แอกซ่า” จัดกิจกรรม “Know You Can Have a Better Health – Step Life in the Park”

เพิ่มเพื่อน

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม “Know You Can Have a Better Health – Step Life in the Park” กิจกรรมไฮไลท์ของสัปดาห์แห่งการทำความดี (CR Week 2019) นำโดยคุณภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า พร้อมผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสากว่า 100 ท่าน เรียนรู้การวิ่งอย่างถูกวิธีกับ หมอเมย์-พญ.สมิตดา สังขะโพธิ์ กูรูด้านการวิ่ง และรวมกันวิ่งในสวน อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ และต่อยอดจากกิจกรรม Step Life season 2 ที่มุ่งเน้นให้คนไทยได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน