สถาบันประกันภัยไทย จัดอบรมหลักสูตร SUPER PRODUCTIVE PRESENTATION  สร้าง “ทักษะใหม่สำหรับคนทำงาน”

สถาบันประกันภัยไทย จัดอบรมหลักสูตร SUPER PRODUCTIVE PRESENTATION  สร้าง “ทักษะใหม่สำหรับคนทำงาน” ช่วยนำเสนอสุดยอดผลงานอย่างมืออาชีพ โดย Kate Jackson ผู้เชี่ยวชาญ Soft Skill และ Influential Expat ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไทยประกันชีวิตจ่ายสินไหมครอบครัวอาสากู้ภัยช่วยชาวบ้านน้ำท่วมอุบลฯ รวม 500,000 บาท

ไทยประกันชีวิตจ่ายสินไหมเร่งด่วน แก่ครอบครัวอาสากู้ภัยช่วยชาวบ้านน้ำท่วมที่จ.อุบลฯ และเหตุเพลิงไหม้ อ.สันป่าตอง รวม 500,000 บาท

อลิอันซ์ รายงานความมั่งคั่งทั่วโลก ระบุสินทรัพย์ทางการเงินของไทยขยายตัวน้อยที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตทางการเงิน

อลิอันซ์รายงานความมั่งคั่งทั่วโลก ระบุสินทรัพย์ทางการเงินของไทยขยายตัวน้อยที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตทางการเงิน