กองทุนประกันวินาศภัย ร่วมงานนิทรรศการ คปภ.เพื่อชุมชน เผยแพร่ความรู้ประชาชน  จังหวัดตราด

กองทุนประกันวินาศภัย ร่วมงานนิทรรศการ คปภ.เพื่อชุมชน เผยแพร่ความรู้ประชาชน  จังหวัดตราด

กองทุนประกันชีวิต ให้ความรู้ “ตัวแทน-นายหน้า”  ตรวจสอบสิทธิเงินตามกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ จ.ชลบุรี

กองทุนประกันชีวิต ให้ความรู้ “ตัวแทน-นายหน้า”  ตรวจสอบสิทธิเงินตามกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ จ.ชลบุรี

ไทยสมุทร รับโล่ประกาศเกียรติคุณที่สนับสนุน “พม.ห่วงใย สู้ภัยโควิด ๑๙”

ไทยสมุทร รับโล่ประกาศเกียรติคุณหลังสนับสนุน “พม.ห่วงใย สู้ภัยโควิด ๑๙” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สมาคมฯวินาศภัย มอบประกาศนียบัตร “หลักสูตรพื้นฐานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ปี 2563”

สมาคมฯวินาศภัย มอบประกาศนียบัตร “หลักสูตรพื้นฐานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ปี 2563”