สมาคมประกันชีวิตฯ ประชุม E-Claim “บริษัทประกันฯ- รพ.คู่สัญญา” ยกระดับคุณภาพบริการสินไหมประกันสุขภาพทั้ง “OPD- IPD” จากระบบ Fax Claim  

สมาคมประกันชีวิตฯ ประชุม E-Claim “บริษัทประกันฯ- รพ.คู่สัญญา” ยกระดับคุณภาพบริการสินไหมประกันสุขภาพทั้ง “OPD- IPD” จากระบบ Fax Claim  

เครือไทย โฮลดิ้งส์ สืบสานมรดกแห่งแผ่นดิน ส่งมอบชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณให้กระทรวงวัฒนธรรม

เครือไทย โฮลดิ้งส์ สืบสานมรดกแห่งแผ่นดิน ส่งมอบชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณให้กระทรวงวัฒนธรรม