สธ. ออกประกาศค่าใช้จ่ายผู้ป่วยโรคโควิด 19 ฉบับ 3 เพิ่มสิทธิเบิกจ่ายอาการแพ้วัคซีนหรืออาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน

สธ. ออกประกาศค่าใช้จ่ายผู้ป่วยโรคโควิด 19 ฉบับ 3 เพิ่มสิทธิเบิกจ่ายอาการแพ้วัคซีนหรืออาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน

เวียดนาม-สวิส ขยายโครงการประกันความเสี่ยงข้าวถึงปลายปีนี้

โครงการ RIICE ได้รับเงินสนับสนุนจากสวิสเซอร์แลนด์ช่วยกระทรวงเกษตรฯของเวียดนามใช้เทคโนโลยีสำรวจทางไกล บริหารความเสี่ยงในการผลิตข้าวและขยายโครงการประกันด้านการเกษตรให้รายย่อยด้วย