เวียดนามและสวิสเซอร์แลนด์ ลงนามทำข้อตกลงขยายโครงการสารสนเทศการสำรวจระยะไกลและการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (RIICE)

โครงการนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งช่วยให้กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทและกรมการเกษตร ของเวียดนาม ใช้เทคโนโลยีสำรวจทางไกลเพื่อติดตามและบริหารความเสี่ยงในการผลิตข้าว ในขณะเดียวกัน โครงการนี้ยังช่วยพัฒนาและขยายโครงการประกันด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรรายย่อยด้วย  โดยตามข้อตกลง โครงการนี้จะกินเวลาจนถึงปลายปี 2564

Le Quoc Doanh รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนาม( MARD) กล่าวว่า รัฐบาลเวียดนามกำลังสนับสนุนโครงการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตรอันทะเยอทะยาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบดิจิทัลเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น และโครงการ RIICE มีส่วนช่วยโดยตรง ให้รัฐบาลเวียดนามบรรลุเป้าหมายในการพลิกโฉมภาคเกษตร

ส่วน Ivo Sieber เอกอัคราชทูตสวิสเซอร์แลนด์ ประจำเวียดนาม กล่าวว่า หลังจากที่ได้สนับสนุนมานาน 9 ปี  โครงการ RIICE ได้สร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง โดยเวียดนามสามารถประยุกต์ใช้ ดิจิทัล โซลูชันกับโครงการประกันด้านการเกษตรได้

มีการดำเนินโครงการ RIICEในเวียดนามเมื่อปี 2555 โดยมีการจัดเตรียมแผนที่ และข้อมูลเพื่อทำประกันและจับตาข้าว  ขณะนี้เวียดนามดำเนินโครงการนี้ใน 7  จังหวัด และสามารถทำซ้ำได้ทั่วประเทศด้วยการลงทุนเพิ่มเล็กน้อย

RIICE เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ได้รับทุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือของสวิสเซอร์แลนด์ และดำเนินการโดยหุ้นส่วนหลายราย เช่น  บริษัท Sarmap  ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีของสวิส สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ  สถาบันการวางแผนและออกแบบการเกษตร และมหาวิทยาลัย Can Tho  โดยร่วมมือกับบริษัทประกันษัท Bao Viet, Bao Minh และ สวิส รี

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน