คปภ. เร่งติดตามกรณีบริษัทประกันภัยเลิกจ้างพนักงาน พร้อมเข้าตรวจสอบ และควบคุมเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน

คปภ. เร่งติดตามกรณีบริษัทประกันภัยเลิกจ้างพนักงาน พร้อมเข้าตรวจสอบ และควบคุมเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน

ม.ขอนแก่น เปิดตัว  KKBSX Platform  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีสู่การเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ  

ม.ขอนแก่น เปิดตัว  KKBSX Platform  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีสู่การเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ