วิริยะประกันภัยมอบเงิน 1 ล้านหนุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิริยะประกันภัยมอบเงิน 1 ล้านหนุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คปภ. ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้เอาประกันที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม รถจมน้ำให้ยึดมาตรฐานประเมินค่าซ่อม 5 ระดับ

คปภ. ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้เอาประกันที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม รถจมน้ำให้ยึดมาตรฐานประเมินค่าซ่อม 5 ระดับ

ไทยประกันชีวิต ออกประกันสุขภาพเหมาจ่ายคุ้มครองผู้ป่วยนอก-ในยาวถึงอายุ 99 ปี

ไทยประกันชีวิต ออกประกันสุขภาพเหมาจ่าย “Health Fit DD” และ “Health Fit Ultra” คุ้มครองผู้ป่วยนอก-ในยาวถึงอายุ 99 ปี

เมืองไทยประกันชีวิต รับ 2 รางวัลใหญ่ “สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการ

เมืองไทยประกันชีวิต รับ 2 รางวัลใหญ่ “สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2564” ในพิธีมอบรางวัล BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021

คปภ. ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่คุมเข้ม “เอเชียประกันภัย” ควบคุมการจ่ายเงิน และเร่งจ่ายเคลมประกัน เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชน

คปภ. ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่คุมเข้ม “เอเชียประกันภัย” ควบคุมการจ่ายเงิน และเร่งจ่ายเคลมประกัน เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชน