เอไอเอ คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งวงการประกันภัยระดับโลก จากเวที Efma-Accenture Innovation in Insurance Awards 2022

เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งวงการประกันภัยระดับโลก จากเวที Efma-Accenture Innovation in Insurance Awards 2022

คปภ. ยกทีมลงพื้นจังหวัดกาญจนบุรีโปรโมท “ประกันภัยข้าวนาปี – ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”

คปภ. ยกทีมลงพื้นจังหวัดกาญจนบุรีโปรโมท “ประกันภัยข้าวนาปี – ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”