CADT DPU ร่วมกับสายการบิน P80 AIR จัดกิจกรรมบริการวิชาการ “P80 AIR & CADT COLLABORATIVE PROJECT” แนะเส้นทางเข้าสู่อาชีพการบิน พร้อมเปิดรับนศ.ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินครั้งแรกของไทย

CADT DPU  ร่วมกับสายการบิน P80 AIR จัดกิจกรรมบริการวิชาการ “P80 AIR & CADT COLLABORATIVE PROJECT”แนะเส้นทางเข้าสู่อาชีพการบิน พร้อมเปิดรับนศ.ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินครั้งแรกของไทย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ประชุมหารือเรื่องการจัดการแหล่งน้ำชุมชนเพื่อการมีน้ำใช้อย่างสมดุลและยั่งยืน ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ประชุมหารือเรื่องการจัดการแหล่งน้ำชุมชนเพื่อการมีน้ำใช้อย่างสมดุลและยั่งยืน ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด

Grand Opening สำนักงานตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน คุณชานิณี ภวัตพิบูล จังหวัดพิจิตร

Grand Opening สำนักงานตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน คุณชานิณี ภวัตพิบูล จังหวัดพิจิตร

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงินสนับสนุนตามโครงการก้าวปันสายตา

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงินสนับสนุนตามโครงการก้าวปันสายตา

อาคเนย์ประกันชีวิต ชวนร่วมสัมมนาออนไลน์กับกูรูด้านการเงิน “พรี่หนอม TaxBugnoms” เพื่อวางแผนสุขภาพการเงินที่ดี

อาคเนย์ประกันชีวิต ชวนร่วมสัมมนาออนไลน์กับกูรูด้านการเงิน “พรี่หนอม TaxBugnoms” เพื่อวางแผนสุขภาพการเงินที่ดี