เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงิน 5 แสนบาท เพื่อสนับสนุนโครงการ “ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 16”

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงิน 5 แสนบาท เพื่อสนับสนุนโครงการ “ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 16”