นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล Leading Investor for Corporate ESG Bond 2023  จากนายไพบูลย์ ดำรงวารี ผู้ช่วยเลขาธิการ สายระดมทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในงานประกาศรางวัล Best Bond Awards 2023 จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับผู้ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเพื่อสิ่งแวดล้อม  สังคม และความยั่งยืน ที่มีความโดดเด่นในปี 2566  โดยบริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและยั่งยืน พร้อมรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการลงทุนที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน