บอร์ด BKI แต่งตั้ง “ชัย โสภณพนิช” นั่งปธ.กก.

“อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน” ขึ้น “ซีอีโอ”

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3 บาท พร้อมทั้งแต่งตั้งนายชัย โสภณพนิช ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทนนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ซึ่งลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

โดยนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังมีมติแต่งตั้ง ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ผู้อำนวยการใหญ่ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป หลังจากที่นายพนัส ธีรวณิชย์กุล ประธานคณะผู้บริหาร จะครบกำาหนดเกษียณอายุ มีผลในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ นายพนัส ธีรวณิชย์กุล ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการธรรมาภิบาลต่อไป

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com