เกิดเหตุรถชน บนถนนทำอย่างไร

เพิ่มเพื่อน

INN Why ขอแนะนำลำดับที่ 1  “ไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าใครผิดใครถูก” แต่ให้รีบนำ “ผู้บาดเจ็บ” ส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน และค้นหาว่า “รถ” ที่ก่อเหตุและคู่กรณี “มีประกันภัย” อะไรบ้าง อย่างน้อยถ้ามี “พ.ร.บ.” หรือ ประกันภัยรถภาคบังคับ ก็หมดปัญหาค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นไปเลย แล้วให้รีบแจ้งต่อโรงพยาบาลที่ส่งผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาว่า มี พ.ร.บ.กับบริษัทประกันภัยไหน

เบื้องต้นนี้กฎหมายเขาบังคับให้บริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครองจ่ายกรณีที่เกิดเหตุบนท้องถนนนี้โดย “ไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าใครผิดใครถูก” กับเราภายใน 7 วันคนละ 30,000 บาทในกรณีบาดเจ็บ และรับเพิ่มอีกคนละ 35,000 บาทในกรณีสูยเสียอวัยวะแขน ขา ตา สมอง ตามหลักเกณฑ์ (รวมไม่เกิน 65,000 บาท) และถ้าได้รับบาดเจ็บแล้วต่อมาเสียชีวิตก็จะรับค่าเสียหายอีก 35,000 บาท รวม 65,000 บาท

ลำดับที่ 2. เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม หรือ เงินชดเชยที่จะได้รับหลังการ “พิสูจน์ผิดถูกแล้ว” และเป็นฝ่ายถูกเท่านั้นจะได้รับเพิ่มเติมดังนี้

  1. ค่ารักษาพยาบาลเบิกตามจริงหรือไม่เกิน 80,000 บาท
  2. เงินชดเชยในกรณีสูยเสียอวัยวะตามหลักเกณฑ์ 200,000-300,000 บาท
  3. เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต/ทพพลภาพถาวร 300,000 บาท
  4. ค่าชดเชยการรักษาตัว กรณีผู้ป่วยใน วันนละ 200 บาทไม่เกิน 20 วันรวม 4,000 บาท

ฉะนั้นเมื่อรวมค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดแล้ว จะได้รับจากการคุ้มครองของ พ.ร.บ.คนละไม่เกิน 304,000 บาท โดยมี “ขั้นตอน” การเคลม พ.ร.บ. ง่ายๆ คือ เมื่อเราเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลให้แจ้งสิทธิกับโรงพยาบาลได้เลย แล้วโรงพยาบาลนั้นๆ จะทำหน้าที่ประสานกับบริษัทประกันภัยเจ้าของ พ.ร.บ.นั้นเอง

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเคลม พ.ร.บ.คือ  1. ใบแจ้งความ (บันทึกประวัน) ที่สถานีตำรวจไว้เป็นหลักฐาน 2.ใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล 3.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ประสบเหตุ หรือใบมรณะบัตร และ 4.สำเนาบัตรประชนชนของทายาท

               แต่กรณีที่เราต้อง “สำรองจ่าย” ไปก่อนให้ติดต่อที่ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด แล้วเมื่อเอกสารครบเราจะได้รับเงินชดเชยตามสิทธิ์ภายใน 7 วันทำการเช่นกัน

               อย่าลืม ว่าระยะเวลาในการขอใช้สิทธิ์ พ.ร.บ.ของเราต้องภายใน 180 วันหลังจากวันที่เกิดเหตุ ฉะนั้นระวังอย่าให้เกินกำหนดเวลาเป็นสำคัญ แต่ถ้า “โดนชนแล้วหนี” ก็สามารถติดต่อรับความเชื่อเหลือได้จาก “กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” สำนักงาน คปภ.ได้เช่นกัน

              สุดท้ายถ้ามี “ประกันภัยภาคสมัครใจ”อีกก็มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนเพิ่มมากกว่า 6 แสนบาท โดยติดตามรายละเอียดและความรู้เพิ่มได้ที่ www.innwhy.com ยูทู้ป Youtube.com/innwhy และ Facebook.com/INNWHY.tV ไลน์แอท @innwhy.tv

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน