ส่องสถิติอนุมัติเคลมประกันสุขภาพอินเดีย ค่าเฉลี่ย 94% ขณะที่การเคลมออนไลน์สูงกว่าอยู่ที่ 97% สะดวก เร็ว กระทุ้งเพิ่มการรับรู้ของประชาชน ลดความซับซ้อนของแบบประกัน ลดปัญหาเคลมถูกปฏิเสธ

            เว็บไซต์ Asiainsurancereview รายงานว่า  บริษัท  Policybazaar ที่จัดหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลมค่าสินไหมทดแทนประกันสุขภาพในอินเดียเผยว่า บริษัทประกันภัยสุขภาพในอินเดียมีอัตราการอนุมัติเคลมประกันภัยสุขภาพโดยเฉลี่ยที่ 94% โดยสถิติกำลังเพิ่มขึ้นเป็น 97% สำหรับการเคลมประกันภัยสุขภาพผ่านระบบออนไลน์  

สำหรับอัตราการเคลมค่าสินไหมทดแทนที่เหลืออีก 6% ที่ถูกปฏิเสธเคลมนั้น จำเป็นต้องอาศัยคนกลางประกันภัยทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อปรับปรุงอัตราการอนุมัติเคลมให้ดีขึ้น   โดยเกือบครึ่งหนึ่งของการเคลมค่าสินไหมทดแทนที่ถูกปฏิเสธเกิดจากการไม่แถลงโรคที่เคยเป็นมาก่อนทำประกันภัยในคำขอเอาประกันภัยหรือโรคที่เป็นอยู่ที่มีการยื่นเคลมเข้ามานั้นไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ

“สิ่งนี้นำมาซึ่งความจำเป็นในการเพิ่มการรับรู้ของลูกค้าและความโปร่งใสในอุตสาหกรรมประกันภัยควบคู่ไปกับการลดความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพ เพื่อให้มีความเข้าใจที่ดีขึ้นระหว่างผู้บริโภคและอุตสาหกรรมประกันภัย”

ผลการศึกษายังพบว่า แม้ว่าการเคลมแบบไร้เงินสด (cashless claims ) จะมอบประสบการณ์การเคลมที่ไร้รอยต่อโดยมีอัตราการปฏิเสธเคลมที่ต่ำกว่าการเคลมแบบเงินสดก็ตาม  แต่การเคลมค่าสินไหมทดแทนมักจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่ต้องการไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของบริษัทประกันภัย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินล่วงหน้าสำหรับการรักษาพยาบาลยังคงเป็นความท้าทายสำหรับหลาย ๆ คนอยู่  โดยประมาณ 70% ของผู้เคลมค่าสินไหมทดแทนกำลังมองหาความช่วยเหลือทางการเงินผ่านการกู้ยืมที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ หรือทำให้เงินออมของตนหมดไปเพื่อเป้าหมายอื่นๆในการใช้ชีวิต

นอกจากนี้ 86% ของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยแสดงความพึงพอใจต่อประสบการณ์การเคลมค่าสินไหมทดแทน โดย 40% แสดงความพอใจอย่างยิ่ง ขณะที่การเคลมแบบไร้เงินสด  ,การเคลมผ่านช่องทางออนไลน์ และการลดเอกสารการเคลมถือเป็นปัจจัยหลักที่เอื้อต่อความพึงพอใจของลูกค้า

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน