“เอเอ็ม เบสท์” ชี้เทรนด์ตลาดประกันวินาศภัยฟิลิปปินส์สดใส  ปัจจัยบวกจากอัตราดอกเบี้ยในประเทศที่สูง หนุนผลตอบแทนการลงทุนบริษัทประกันแข็งแกร่ง เหตุบริษัทประกันวินาศภัยนำสินทรัพย์ไปลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเมื่อครบกำหนดอายุ

เว็บไซต์ Asiainsurancereview รายงานข่าวว่า บริษัท เอเอ็ม เบสท์  สำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำระดับโลก

เปิดเผยในรายงาน หัวข้อ “แนวโน้มตลาด: ประกันวินาศภัยฟิลิปปินส์”  ( Market Segment Outlook: Philippines Non-Life Insurance ) ว่า บริษัทฯได้ทบทวนแนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัยในฟิลิปปินส์ใหม่เป็น ‘Stable’ หรือ”มีเสถียรภาพ” จากเดิม”ลบ” หรือ ‘Negative’ จากปัจจัยบวกต่างๆ รวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่แข็งแกร่งท่ามกลางสภาวะแวดล้อมในตลาดประกันภัยและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เอเอ็ม เบสท์ เผยว่า โอกาสในตลาดประกันภัยส่วนบุคคลและพาณิชยกรรม ( personal and commercial lines ) ยังช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดประกันภัยโดยรวมอีกด้วย ในขณะที่ประกันภัยรถยนต์และประกันภัยอัคคีภัย ยังคงเป็นการประกันภัยหลักของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย มีส่วนแบ่งการตลาด (market share) สูงที่สุด   ซึ่งในปีที่ผ่านมา การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุมีการเติบโตเป็นตัวเลข 2 หลัก  นอกจากนี้   ประกันภัยทรัพย์สินยังมีเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นด้วยเป็นผลจากตลาดประกันภัยต่ออยู่ในช่วงเบี้ยประกันภัยปรับเพิ่มขึ้น แม้ว่าแรงกดดันด้านราคาเบี้ยประกันภัย(pricing) ยังคงมีอยู่เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดก็ตาม

“ตลาดประกันภัยทรัพย์สินพยายามดิ้นรนที่จะรักษาอัตราเบี้ยประกันภัยต่อที่เพิ่มขึ้นไว้ให้ได้ เพราะบริษัทประกันวินาศภัยก็ไม่อยากสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดไป  แต่วันนี้ แนวโน้มนี้กำลังเปลี่ยนไป  การปรับอัตราเบี้ยประกันภัยภัยพิบัติขั้นต่ำเพิ่มขึ้นเพื่อผลักดันอัตราเบี้ยประกันภัยให้เพิ่มขึ้นไม่ได้ยาวนานเหมือนที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่า อัตราเบี้ยประกันภัยภัยพิบัติที่สูงเพียงพอที่จะให้ทำให้บริษัทประกันภัยบรรลุความสามารถในการทำกำไรจากการรับประกันภัยได้”

นอกจากนี้ การที่ฟิลิปปินส์จะใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (PFRS17)  ที่เป็นมาตรฐานทางบัญชีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม ปี2568  นี้ ควบคู่ไปกับการดำเนินการตามกรอบการประเมินความเสี่ยง (ORSA) ที่นำมาใช้แล้วในปี 2566 ที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาเชิงบวกที่จะยกระดับคุณภาพการบริหารความเสี่ยงและความยืดหยุ่นทางการเงินในตลาดประกันภัยฟิลิปปินส์ให้ดียิ่งขึ้น

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน