เอเชีย อินชัวรันซ์ รีวิว รายงานว่า องค์การเพื่อการพัฒนาและกำกับดูแลการประกันภัยแห่งอินเดีย (Insurance Regulatory and Development Authority of India) หรือ IRDAI อนุมัติให้ตั้ง Bima Sugam แฟลตฟอร์มออนไลน์ที่จะจดทะเบียนกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันภัยทั่วไปทั้งหมดได้ โดยอาจเริ่มดำเนินงานได้ในปีหน้า

Bima Sugam จะเป็นตลาดที่จะแปลงโฉมภาคประกันภัย โดยจะให้บริการด้านประกัน เช่น การซื้อประกัน การตกลงเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และยังมีการดำเนินการด้านอื่นๆที่จะกำกับดูแลโดย IRDAI

บริษัทโบรกเกอร์  ตัวแทนจำหน่ายประกัน ธนาคาร และบริษัทที่รวบรวมบริการด้านประกันภัยอย่างเช่น PolicyBazaar จะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือเป็นสะพานในการขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่าน Bima Sugam ให้กับบุคคลทั่วไป

Bima Sugam จะต้องการเงินทุนเริ่มแรกประมาณ 850 ล้านรูปี  หรือ10.4 ล้านดอลลาร์ และคาดว่าบริษัทประกันภัยต่างๆจะจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแพลตฟอร์มประกันภัยนี้  โดยในขั้นต้น บริษัทประกันภัยทั่วไปจำนวนหนึ่งจะถือหุ้นประมาณ 30% และบริษัทประกันชีวิตจำนวนหนึ่งจะถืออีก 30%  แต่เนื่องจากการดำเนินงานของ Bima Sugam ต้องใช้เงินทุนมากกว่านี้ จึงจะมีบริษัทประกันภัยจำนวนมากขึ้นที่จะมาเป็นนักลงทุน

การจัดตั้งแพลตฟอร์มออนไลน์นี้ เป็นไปตามแผนของ IRDAI ที่จะทำให้การดำเนินการด้านประกันภัยเป็นระบบดิจิทัล ซึ่ง รวมถึงการออกกรมธรรม์ประกันภัยอี-อินชัวรันซ์ และทำให้ผู้ถือกรมธรรม์ทุกรายมีบัญชีประกันดิจิทัลที่มีที่เก็บข้อมูล

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน