ข้อมูลจากคณะกรรมการประกันภัยของฟิลิปปินส์(IC) ชี้ว่า อุตสาหกรรมประกันในประเทศได้จ่ายเงินให้กับผู้ถือกรมธรรม์ที่ติดเชื้อโควิดตั้งแต่เริ่มต้นที่มีการระบาดในเดือนมีนาคม 2563  จนถึงปลายเดือนมิถุนายนปีนี้ทั้งหมดเกือบ 20,820 ล้านเปโซ หรือประมาณ  353 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

หนังสือพิมพ์เดอะ ฟิลิปปินส์สตาร์ รายงานโดยอ้างข้อมูลของ IC ว่า เงินจำนวน 20,820  ล้านเปโซนี้ จ่ายโดยบริษัทประกันชีวิต 11,720 ล้านเปโซ   องค์กรรักษาสุขภาพ (HMOs) จ่ายจำนวน 7,650 ล้านเปโซ สมาคมผลประโยชน์ร่วม(MBAs)จ่าย  897 ล้านเปโซ และบริษัทประกันภัยจ่าย 560 ล้านเปโซ

อย่างไรก็ดี  IC ระบุว่า อุตสาหกรรมประกันของฟิลิปปินส์ยังมั่นคงเนื่องจากตัวชี้วัดการเติบโตหลายตัวชี้ว่าผลการดำเนินงานเมื่อเทียบปีต่อปียังคงเป็นบวก

เฉพาะในช่วงไตรมาสสองของปี 2565  การจ่ายเงินที่เกี่ยวกับโควิดของบริษัทประกันชีวิตและประกันภัย  HMOs และ MBAs มีมูลค่าถึง 1,180 ล้านเปโซ  โดยกว่า 70% ของการจ่ายเงินในช่วงไตรมาสสองหรือจำนวน 842 ล้านเปโซ จ่ายเป็นค่าผลประโยชน์ให้กับผู้ถือกรมธรรม์ที่เสียชีวิตจากโควิด

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน