ส่องเทรนด์ประกันชีวิตไต้หวันปี2567   ปรับพอร์ต 3 กลุ่มหลัก ชูโปรดักต์ประเภทคุ้มครอง( protection) เป็นหัวหอกปั๊มเบี้ย มุ่งดีไซน์สินค้าตอนโจทย์สูงวัยประกันสุขภาพ ควบคู่ลดสัดส่วนแบบสะสมทรัพย์ รับมือIFRS17-รองรับยุคเอจจิ้ง คนใส่ใจสุขภาพ

                เว็บไซต์  Asiainsurancereview  รายงานข่าวจาก  Economic Daily News  สื่อท้องถิ่นในไต้หวันว่า การผสมผสานผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในพอร์ตโฟลิโอของบริษัทประกันชีวิตในไต้หวันในปี 2567  นี้ แสดงให้เห็นแนวโน้มสำคัญ 3 ประการ  ประการแรก ผลิตภัณฑ์ประเภทการคุ้มครอง(protection-type) จะเป็นตัวขับเคลื่อนยอดขายหลัก  ประการที่สอง ผลิตภัณฑ์ประเภทสะสมทรัพย์( savings products )จะมีสัดส่วนลดลง และประการที่สาม การมุ่งเป้าไปที่ผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุและสุขภาพมากขึ้น 

                 บริษัท คาเธ่ย์ ประกันชีวิต (Cathay Life)  บริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งของไต้หวัน เผยว่า  ไต้หวันกำลังเผชิญกับประชากรสูงวัยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ขณะที่โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิต 10 อันดับแรกในไต้หวันเป็นระยะเวลายาวนานถึง 41 ปีติดต่อกันแล้ว 

สำหรับกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ในปี2567   บริษัท คาเธ่ย์ ประกันชีวิต จะมุ่งเน้นไปที่การทำตลาดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทการคุ้มครองสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลและเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ รวมถึงแผนการจัดการความมั่งคั่ง อาทิ   ผลิตภัณฑ์ที่มีความคุ้มครองความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่รับประกันอัตราผลตอบแทน เป็นต้น

ด้านบริษัท Fubon Life  บริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งฉายภาพถึงกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในปี 2567 ว่า จะมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่มีกำไรจากการให้บริการตามสัญญาประกันภัย (contract service margin :CSM) ที่สูง และแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ (A&H) รวมถึงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล( participating product)และกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย   โดยการกำหนดกลยุทธ์ดังกล่าวเพื่อช่วยให้บริษัทฯสามารถปรับตัวเข้ากับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS17 และมาตรฐานเงินกองทุนประกันภัย( Insurance Capital Standards (ICS) ซึ่งมีกำหนดจะเริ่มใช้ใน 2569 นี้ ได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ Fubon Life จะค่อยๆ ปรับส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในพอร์ตโฟลิโอให้เกิดความสมดุลย์มากขึ้น  โดยจะลดสัดส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทสะสมทรัพย์ลง และเพิ่มผลิตภัณฑ์ประเภทการคุ้มครองมากขึ้น

ขณะที่บริษัท Nanshan Life  ที่อยู่ในกลุ่มบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่ เน้นย้ำว่า ปัจจุบัน ประชาชนในไต้หวันมีการตระหนักถึงการคุ้มครองและการจัดการด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้น บริษัทฯจึงมุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการประกันชีวิตที่ใกล้เคียงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น โดยกลยุทธ์หลัก ได้แก่ การกลับไปสู่บทบาทพื้นฐานของการประกันภัยนั่นคือการให้ความคุ้มครอง การปรับปรุงการคุ้มครองผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้ามากขึ้นและการกำหนดเป้าหมายกลุ่มต่างๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า โดย Nanshan Life จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทการความคุ้มครอง ,อุบัติเหตุและสุขภาพ หรือความคุ้มครองการดูแลระยะยาวมากยิ่งขึ้น

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน