สมาคมประกันชีวิตเกาหลีเผย ผู้เอาประกันแห่ยกเลิกกรมธรรม์  ลดภาระทางการเงินในครัวเรือนหลังเจอวิกฤติ ค่าใช้จ่ายพุ่งปรี๊ด  ผลกระทบเงินเฟ้อสูง ดอกเบี้ยเงินกู้แพง กดดันทุกครัวเรือนรัดเข็มขัดเอวกิ่ว จำใจทิ้งกรมธรรม์กลางคัน ชี้อาจกระทบกำไรบริษัทประชีวิตต้องจ่ายเงินคืนเพียบ

เว็บไซต์ Asiainsurancereview รายงานข่าวจาก  The Korea Times สื่อในเกาหลีใต้ว่า สมาคมประกันชีวิตเกาหลี (Korea Life Insurance Association) เปิดเผยว่า ในช่วง 2 เดือนแรกปี2567( มกราคม-กุมภาพันธ์)   มีกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งหมด 1.14 ล้านฉบับที่รับประกันภัยโดยบริษัทประกันชีวิตสมาชิก 22 บริษัทถูกยกเลิก(เวนคืนกรมธรรม์)ก่อนสัญญาถึงกำหนด

การยกเลิกกรมธรรม์มาจาก 2 สาเหตุคือ ลูกค้าสมัครใจขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยเองหรือบริษัทประกันภัยเป็นผู้ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยกรมธรรม์เนื่องจากผู้เอาประกันภัยไม่จ่ายเบี้ยประกันภัยตามกำหนดเวลาซ้ำแล้วซ้ำเล่า และผู้เอาประกันภัยละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

                สมาคมฯเผยว่า  ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ถูกยกเลิกก่อนครบสัญญามีจำนวนเพิ่มขึ้น  โดยในช่วง2 เดือนแรกของปี2566 จำนวนกรมธรรม์ที่ถูกยกเลิกอยู่ที่  1.12 ล้านฉบับ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 903,754 ฉบับในช่วงเวลาเดียวกันของปี2565

“แม้ว่า การยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบสัญญา ผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียค่าปรับ และไม่ได้รับเงินคืนเต็มจำนวนของค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปก็ตาม  แต่ถึงกระนั้น  ผู้เอาประกันภัยต้องยอมทิ้งกรมธรรม์ระหว่างทางเนื่องจากมีปัญหาทางการเงินเร่งด่วนที่ต้องรีบจัดการก่อน  โดยมีผู้เอาประกันภัยจำนวนมากขึ้นที่ยอมทิ้งเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ” สมาคมกล่าว

สมาคมฯได้ยกตัวอย่างเช่น  ผู้เอาประกันภัยอาจเสียบ้านที่กู้จำนองมา หากไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตรงเวลาท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2566  อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอยู่ที่ 3.5% ถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี  2551

อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคยังคงสูงกว่าเป้าหมายประจำปีของรัฐบาลที่กำหนดไว้  2 % โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคาขายของอาหารหลัก เช่น ผัก ผลไม้ และอาหารทะเล พุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้ครัวเรือนประสบปัญหาทางการเงินมากยิ่งขึ้น

จากการสำรวจของสมาคมฯพบว่า  ผู้เอาประกันภัย 32.8 % ที่ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบสัญญาให้เหตุผลว่า เนื่องจากพวกเขามีภาระทางการเงินสาหัสเกินกว่าที่จะจ่ายเบี้ยประกันภัยต่อได้

สมาคมฯ กล่าวว่า กรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกยกเลิกก่อนครบสัญญาที่มีจำนวนมากขึ้นอาจกระทบกำไรของบริษัทประกันชีวิตย่ำแย่ลง เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตต้องใช้จ่ายเงินมากขึ้นเพื่อจ่ายเงินคืนให้แก่ลูกค้า

รายงานระบุว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี2566 บริษัทประกันชีวิต 22 บริษัท จ่ายเงิน 12.89 ล้านล้านวอน(1,000วอน ประมาณ 26 บาท) ให้แก่ลูกค้าที่ขอยกเลิกกรมธรรม์สะสมทรัพย์  เพิ่มขึ้น 31.9 % เทียบกับช่วงเดียวกันของ 2565

ในปี 2566 บริษัทประกันชีวิต  22 บริษัท มีกำไรสุทธิสะสม 5.95 ล้านล้านวอน เพิ่มขึ้น 37.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน