เอเชีย อินชัวรันซ์ รีวิว รายงานว่า บริษัท โก ดิจิทัล เจเนอรัล อินชัวรันซ์  บริษัทประกันดิจิทัลของ อินเดีย ยื่นหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นแก่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อินเดีย(SEBI)เพื่อระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นแก่สาธารณะชนเป็นครั้งแรก(ไอพีโอ)แล้ว

บริษัทมีแผนระดมทุน 12,500 ล้านรูปี โดยจะออกหุ้นใหม่และเสนอขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นในปัจจุบันเป็นจำนวน 109,445,561 หุ้น

การเสนอขายหุ้นนี้จะจัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์อย่างน้อย 75% และจะจัดสรรให้แก่ผู้ซื้อที่ไม่ใช่สถาบัน ไม่เกิน 15% และจัดสรรให้นักลงทุนรายย่อยไม่เกิน  10%

นอกจากนี้บริษัทกำลังปรึกษากับบริษัท วาณิชธนกิจเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัดก่อนเสนอขายไอพีโอ หรือด้วยวิธีอื่นๆเป็นเงินรวมกันถึง 2,500 ล้านรูปี  หากการเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัดเสร็จสมบูรณ์แล้ว การออกหุ้นใหม่จะมีจำนวนลดลง

เงินที่ได้จากการออกหุ้นใหม่จะนำไปใช้ขยายฐานเงินทุนของบริษัท และรักษาระดับอัตราส่วนการวิเคราะห์ความอยู่รอด (Solvency Ratio )และเพื่อวัตถุประสงค์โดยทั่วไป

สำหรับโก ดิจิทัล เป็นบริษัทประกันดิจิทัลเต็มรูปแบบในอินเดีย ซึ่งมีกลุ่ม แฟร์แฟกซ์ กลุ่มบริษัทการเงินของแคนาดาสนับสนุนอยู่ โดยมีการเสนอขายประกันรถยนต์ ประกันสุขภาพ ประกันการเดินทาง ประกันทรัพย์สิน ประกันทางทะเล ประกันหนี้สิน และแบบประกันอื่นๆ

หลังจากที่ก่อตั้งในปี 2560  เบี้ยประกันรวม(GWP)ของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ 52.9% เป็น 52,680  ล้านรูปี ในปีการเงิน 2565 จาก 22,520 ล้านรูปีในปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน