มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม รับรางวัล “องค์กรที่มีผลการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ” ต่อเนื่องปีที่ 2  

เพิ่มเพื่อน

นายวชิรพล เขมนิพิฐพนธ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ขึ้นรับรางวัล “องค์กรที่มีผลการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ” ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2562  โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบ โดยรางวัลดังกล่าวมูลนิธิฯ ได้รับจากการดำเนินโครงการด้านผู้สูงอายุ เพื่อตอบรับนโยบายของภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุ อาทิ โครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ฟรี เพื่อผู้สูงวัยที่ยากไร้ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ มีผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลในโครงการทั้งสิ้นรวมกว่า 3,300 ราย  โครงการแสงแก้วเป็นหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ที่คืนความสดใสให้ดวงตาผู้สูงอายุไปแล้วกว่า 440 ดวงตา ซึ่งทั้งสองโครงการได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ (หลักสูตรนันทนาการและสุขภาพ) เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 28 โรงเรียนทั่วประเทศ มูลนิธิเมืองไทยยิ้มตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ เตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพของประเทศไทย งานจัดขึ้น ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆ นี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน