เมืองไทยประกันชีวิต คว้ารางวัลใหญ่ “Life Insurance Company of the Year” เป็นครั้งที่ 3

 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้รับ รางวัล “Life Insurance Company of the Year” โดยนับเป็นครั้งที่ 3 แห่งภูมิภาคเอเชียของการได้รับรางวัลดังกล่าว     จากการประกวด Asia Insurance Industry Awards 2018 ครั้งที่ 22  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561        ณ ประเทศสิงคโปร์ นับเป็นบริษัทประกันชีวิตจากประเทศไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าชิงรางวัลรอบสุดท้าย (Finalist) และได้รับรางวัลในสาขาดังกล่าว

 ทั้งนี้  รางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคเอเชีย จัดโดยนิตยสาร Asia Insurance Review  ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 22 โดยหลักเกณฑ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลมาจากการคัดเลือกผู้ประกอบการชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ             ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารในระดับแนวหน้าของเอเชีย รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย

โดย รางวัล “Life Insurance Company of the Year” ที่บริษัทฯ ได้รับในครั้งนี้ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทประกันชีวิตในภูมิภาคเอเชีย  ที่มีพัฒนาการทางธุรกิจอย่างยอดเยี่ยม  และถือเป็นอีกหนึ่งรางวัล     การันตีความสำเร็จในด้านการบริหารงานและความก้าวหน้าทางธุรกิจ โดยเฉพาะระบบการจัดการทางการเงินที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงของการประกันชีวิตได้ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงความโดดเด่นในด้านองค์ประกอบอื่นๆ อาทิ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการแก่ลูกค้า และด้านหลักธรรมาภิบาล ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 3 ที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ โดยก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวในปี 2014 และในปี 2017

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน