BLA คุ้มครองประกันกลุ่มสหกรณ์ฯกองทัพภาค 3 กว่า 7,000 ชีวิตทุนกว่า 4,645 ลบ.

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมลงนามสัญญาประกันกลุ่มคุ้มครองสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 กว่า 7,000 ชีวิตรวมทุนประกันกว่า 4,645 ล้านบาท

AIAคัดเลือก 24 เยาวชนแข้งทองฝึกทักษะฟุตบอลภูเก็ต 1 สัปดาห์

เอไอเอ ประเทศไทย คัดเลือก 24 เยาวชนแข้งทอง ร่วมฝึกทักษะฟุตบอล “AIA-Spurs Elite Youth Football Training Camp 2018” ณ ธัญญะปุระ ภูเก็ต 1 สัปดาห์เต็ม

เมืองไทยฯคว้า “Life Insurance Company of the Year” เป็นครั้งที่ 3

เมืองไทยประกันชีวิต คว้ารางวัลใหญ่ “Life Insurance Company of the Year” เป็นครั้งที่ 3 จากการประกวด Asia Insurance Industry Awards 2018 ตอกย้ำภาพผู้นำธุรกิจประกันชีวิตที่แข็งแกร่งและโดดเด่นในระดับภูมิภาคเอเชีย