“KSK-ธนชาต”เด้งรับนัดจ่ายเช็คสินไหมทายาทอยุธยาแล้ว!

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์หมายเลขทะเบียน กต 583 ชัยภูมิ เฉี่ยวชนราวสะพานพลิกคว่ำบริเวณ ก่อนถึงสะพานข้ามคลอง 1 ถนนพหลโยธิน ขาออกมุ่งหน้าอำเภอวังน้อย (กม.53+50) หมู่ 9 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 6 คน เป็นชาย 4 คน และหญิง 2 คน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยเบื้องต้นตนได้สั่งการให้สำนักงาน คปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจสอบและได้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยด้านประกันภัย ตลอดจนติดตามเร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อเยียวยาความสูญเสียโดยเร็ว

ทั้งนี้ได้รับรายงานเบื้องต้นจากสำนักงาน คปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า รถยนต์หมายเลขทะเบียน กต 583 ชัยภูมิ ได้ทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไว้กับบริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ BKK-A-Col-18-086891 เริ่มความคุ้มครองเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สิ้นสุดความคุ้มครอง 8 พฤษภาคม 2562

และทำประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 2 ไว้กับบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 203-18-2180-011774 เริ่มความคุ้มครอง 20 กรกฎาคม 2561 สิ้นสุดความคุ้มครอง 20 กรกฎาคม 2562 โดยให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. จำนวน 1,000,000 บาทต่อคน และ 10,000,000 บาทต่อครั้ง ความเสียหายต่อทรัพย์สิน จำนวน 1,000,000 บาท) ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีสูญหายหรือไฟไหม้ จำนวน 400,000 บาท สำหรับความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย (อุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณี เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร ผู้ขับขี่ 1 คน จำนวน 100,000 บาท ผู้โดยสาร 6 คน จำนวน 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 100,000 บาทต่อคน การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท ต่อครั้ง)

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดในการติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง 6 คนนั้น สำนักงาน คปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานว่า บริษัทประกันภัยได้ติดต่อทายาทของผู้เสียชีวิต ทั้ง 6 คนแล้ว โดยในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 จะมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีจำนวน 2 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตอีก 4 คน จะนัดวันจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างเร่งด่วนต่อไป

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน