ฟิลลิปประกันชีวิต เคาะมาตรการลดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting period)

กรณีติดเชื้อโควิด-19 จาก 30 วัน เหลือ 14 วัน

นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของไวรัสโคโรน่า “COVID-19” ระลอก 3  ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยทั่วประเทศ  บริษัทฯ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกค้า  ผู้เอาประกันภัย จึงได้ประกาศมาตรการลดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting period) กรณีติดเชื้อโควิด-19 จาก 30 วัน เหลือ 14 วัน

สำหรับการจ่ายสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ เอชเอสเอ (HSA) ,เอชเอสซี (HSC) และเอชบี (HB) เฉพาะที่ตรวจพบและได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าเกิดจากการติดเชื้อไวรัส โคโรน่า “COVID-19” นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ผ่านพ้นระยะเวลารอคอย (Waiting Period ) 14 วัน นั้นให้มีผลสำหรับการรับการรักษาพยาบาลตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2564

“ฟิลลิปประกันชีวิตขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือดูแลเกื้อหนุนสังคมไทยได้ไม่มากก็น้อย จึงใคร่ขอให้ลูกค้าผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ปราศจากโรคภัยใดๆ แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตการณ์ COVID-19 อย่างราบรื่นและปลอดภัยไปด้วยกัน” นายปรัชญากล่าว

ผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.philliplife.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่โทร. 0-2022-5800

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน