ลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด สำหรับ “ผู้เอาประกันชีวิต” ส่งเอกสาร “คำขอรับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ” ทางไปรษณีย์ได้เลย

ลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด สำหรับ “ผู้เอาประกันชีวิต” ส่งเอกสาร “คำขอรับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ” ทางไปรษณีย์ได้เลย

เขาทราย แกแล็คซี่ รับเงินล่วงพ้นอายุความเกือบ 2 แสน

#เช็กใช้ได้เงิน จริง!!!!! จ่ายแล้ว “เขาทราย แกแล็คซี่” รับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความจากกองทุนประกันชีวิต หลังจากทำประกันฯ ไว้แล้วขาดส่งเบี้ยประกันเมื่อเกือบ 20 ปีก่อน ร่วม 2 แสนบาท

3 สิ่งที่ต้องทำ หลัง กองทุนประกันชีวิต ส่งจดหมายแจ้งผู้เอาประกันภัยที่มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ

3 สิ่งที่ต้องทำ หลัง กองทุนประกันชีวิต ส่งจดหมายแจ้งผู้เอาประกันภัยที่มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ

คนแห่ค้นหาเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความผ่านสื่อออนไลน์พุ่ง 11 เท่า สูงเป็นประวัติการณ์ 1,112%

คนแห่ค้นหาเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความผ่านสื่อออนไลน์พุ่ง 11 เท่า สูงเป็นประวัติการณ์ 1,112%

กองทุนประกันวินาศภัยร่วม “โครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ” ปี 63 สมุทปราการ

กองทุนประกันวินาศภัย ร่วม “โครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ” ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) เผยแพร่สิทธิผู้เอาประกันภัยสมุทปราการ

กองทุนประกันชีวิต ร่วมเสริมความรู้สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ให้ ประชาชน ในโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน ปี4”  ชุมชนบ้านแหลมมะขาม จ.ตราด

กองทุนประกันชีวิต ร่วมเสริมความรู้สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ให้ ประชาชน ในโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน ปี4”  ชุมชนบ้านแหลมมะขาม จ.ตราด

กองทุนประกันชีวิต ให้ความรู้ “ตัวแทน-นายหน้า”  ตรวจสอบสิทธิเงินตามกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ จ.ชลบุรี

กองทุนประกันชีวิต ให้ความรู้ “ตัวแทน-นายหน้า”  ตรวจสอบสิทธิเงินตามกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ จ.ชลบุรี

กองทุนฯชีวิต ออกบูธร่วมเปิดตัว“คปภ.เพื่อคนพิการ”ศูนย์ประชุมมหาไถ่ชลบุรี

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผจก.กองทุนประกันชีวิต นำพนักงานจิตอาสาร่วมออกบูธงานเปิดตัว “คปภ.เพื่อคนพิการ” ศูนย์ประชุมมหาไถ่ ชลบุรี