กองทุนประกันชีวิตลงพื้นที่รุกตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความสิงห์บุรี

“จรัญ สอนสวัสดิ์”ผจก.กองทุนประกันชีวิต ลงพื้นที่รุกให้บริการตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ในกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี

กองทุนประกันชีวิต รุกสร้างเครือข่าย เสริมความรู้ประกันภัยแก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการสตรีอยุธยา

กองทุนประกันชีวิต รุกสร้างเครือข่าย ส่งเสริมความรู้ประกันภัยผ่านสมาชิกกองทุนสวัสดิการสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปชช.ตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ บูธกองทุนประกันชีวิตคึกคักในงานสัปดาห์ประกันภัย

ปชช.ตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ บูธกองทุนประกันชีวิตคึกคักในงานสัปดาห์ประกันภัย

ปลัดคลัง ชวนประชาชนที่ส่งเบี้ยประกันชีวิตไปแล้วหยุดส่งรีบตรวจสอบสิทธิ รับเงินคืนด่วนจาก กองทุนประกันชีวิต

“ประสงค์ พูนธเนศ” ปลัดคลัง ชวนประชาชนที่ส่งเบี้ยประกันชีวิตไปแล้วหยุดส่ง รีบตรวจสอบสิทธิ รับเงินคืนด่วนจาก กองทุนประกันชีวิต

กองทุนประกันชีวิต ลงพื้นที่สุรินทร์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เผยแพร่ความรู้ สู่ประชาชน

“จรัญ สอนสวัสดิ์” ผจก.กองทุนประกันชีวิต ลงพื้นที่สุรินทร์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เผยแพร่ความรู้ สิทธิประโยชน์จากการประกันชีวิต รวมถึงบทบาทหน้าที่กองทุนฯ และการใช้โปรแกรมตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ แก่ประชาชน

กองทุนประกันชีวิต บริการจุดเดียวจบในงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ 13-14 ก.ค.62 @เซ็นทรัลฯ เวสต์เกต

“จรัญ สอนสวัสดิ์” ผจก.กองทุนประกันชีวิตเปิดจุดบริการในงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ 13-14 ก.ค.62ให้ปชช.ตรวจสอบสิทธิ์เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความแบบ “จุดเดียวจบ” พบสิทธิ์โอนทันที @เซ็นทรัลฯ เวสต์เกต

“กองทุนประกันชีวิต” บุกพะเยาตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

“จรัญ สอนสวัสดิ์” ผจก.กองทุนประกันชีวิต ผนึก “ส.ตัวแทนประกันชีวิต-ที่ปรึกษาการเงิน” บุกพะเยา ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ