กองทุนประกันชีวิต จัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปีในการก่อตั้งกองทุนประกันชีวิต

กองทุนประกันชีวิตจัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปีในการก่อตั้งกองทุนประกันชีวิต

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมงาน คปภ. เพื่อชุมชน ปี 6 ครั้งที่ 1 ณ ชุมชนบ้านสันติชล อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมงาน คปภ. เพื่อชุมชน ปี 6 ครั้งที่ 1 ณ ชุมชนบ้านสันติชล อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมงานอบรมหลักสูตรการต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 จังหวัดขอนแก่น

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมงานอบรมหลักสูตรการต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 จังหวัดขอนแก่น

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมออกบูธกับ คปภ. และกองทุนประกันวินาศภัย ในงานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมออกบูธกับ คปภ. และกองทุนประกันวินาศภัย ในงานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

กองทุนประกันชีวิต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้พิการจัดกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อคนพิการ

กองทุนประกันชีวิตร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้พิการจัดกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อคนพิการ

กองทุนประกันชีวิตวางเป้าขยับคนมารับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความตามแผนยุทธศาสตร์จาก 1% เป็น 10%

กองทุนประกันชีวิตวางเป้าขยับคนมารับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความตามแผนยุทธศาสตร์จาก 1% เป็น 10%

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ในงานเสวนาความรู้ด้านประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ประจำปี 2565 ณ โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปา จังหวัดสงขลา

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ในงานเสวนาความรู้ด้านประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ประจำปี 2565 ณ โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปา จังหวัดสงขลา

กองทุนฯ ร่วมมือ บริษัทประกันชีวิต บูรณาการสร้างสรรค์ธุรกิจคืนประโยชน์สูงสุดประชาชน

กองทุนฯ ร่วมมือ บริษัทประกันชีวิต บูรณาการสร้างสรรค์ธุรกิจคืนประโยชน์สูงสุดประชาชน