กองทุนประกันชีวิตจัดกิจกรรม CSR “โครงการบริจาคเสื้อผ้ามือสอง และสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่โครงการเหลือ-ขอ” มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

กองทุนประกันชีวิตจัดกิจกรรม CSR “โครงการบริจาคเสื้อผ้ามือสอง และสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่โครงการเหลือ-ขอ” มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมออกบูธงานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ส่งท้ายปี ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 Money Expo 2023 Bangkok Year-End

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมออกบูธงานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ส่งท้ายปี ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 Money Expo 2023 Bangkok Year-End

กองทุนประกันชีวิต จัดโครงการ “สร้างความร่วมมือระหว่างกองทุนประกันชีวิตและภาคธุรกิจประกันชีวิต”

กองทุนประกันชีวิตจัดโครงการ “สร้างความร่วมมือระหว่างกองทุนประกันชีวิตและภาคธุรกิจประกันชีวิต”

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมประชุม International Forum of Insurance Guarantee Schemes (IFIGS) Conference 2023 ครั้งที่ 10 ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 24-27 ตุลาคม 2566

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมประชุม International Forum of Insurance Guarantee Schemes (IFIGS) Conference 2023 ครั้งที่ 10 ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 24-27 ตุลาคม 2566

กองทุนประกันชีวิตเร่งรัดเชิงรุกลงพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

กองทุนประกันชีวิตเร่งรัดเชิงรุกลงพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

กปว. จัดโครงการบรรยายความรู้ด้านการประกันภัยที่เกี่ยวกับภารกิจของ กปว. และ กปช. ให้แก่ ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย ภาค 6 (ชลบุรี)

กปว. จัดโครงการบรรยายความรู้ด้านการประกันภัยที่เกี่ยวกับภารกิจของ กปว. และ กปช. ให้แก่ ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย ภาค 6 (ชลบุรี)

กปว. และ กปช. ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนฯ ภายในงาน “Thailand InsurTech Fair 2023”

กปว. และ กปช. ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนฯ ภายในงาน “Thailand InsurTech Fair 2023”

กองทุนประกันชีวิต เร่งรัดเชิงรุกลงพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

กองทุนประกันชีวิต เร่งรัดเชิงรุกลงพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

กองทุนประกันชีวิตร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันวินาศภัย และสำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) จัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประกันภัยให้แก่ ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย จังหวัดขอนแก่น

กองทุนประกันชีวิตร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันวินาศภัย และสำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) จัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประกันภัยให้แก่ ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย จังหวัดขอนแก่น

กปว. ร่วมบูรณาการกับ กปช. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมที่ดีภายในองค์กร”

กปว. ร่วมบูรณาการกับ กปช. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมที่ดีภายในองค์กร”