สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมแถลงข่าวการขยายการทดสอบการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลข้ามหน่วยงานไปสู่ภาคธุรกิจอื่น

สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมแถลงข่าวการขยายการทดสอบการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลข้ามหน่วยงานไปสู่ภาคธุรกิจอื่น

กนง.ลดดอกเบี้ย​นโยบายเหลือ​ 1% ต่ำสุดในประวัติศาสตร์

ช็อก!! กนง.มติเอกฉันท์​ลดดอกเบี้ย​นโยบายเหลือ​ 1% ต่ำสุดในประวัติศาสตร์ มีผลทันทีหลังประเมินเศรษฐกิจแย่กว่าที่คาด

มติกนง.คงดบ.ที่1.5%มองศก.โตดี

“จาตุรงค์ จันทรังษ์” ผช.ผว. สายนโยบายการเงิน ธปท. เผย ที่ประชุมมีมติ 5 ต่อ 1 คงดบ.ที่ 1.5% ชี้ศก.ไทยขยายตัวต่อเนื่อง ปรับ GDPปี 61 ขึ้น4.4% ส่งออกโต 9% จาก 7% @ธปท

แบงก์ชาติแจงเกณฑ์ใหม่คุมเข้ม 5 แบงก์ใหญ่ เพิ่มอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำต่อสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่ม 

แบงก์ชาติแจงเกณฑ์ใหม่คุมเข้ม 5 แบงก์ใหญ่ เพิ่มอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำต่อสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่ม นางฤชุกร สิริโยธิน รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประกาศใช้หลักเกณฑ์ธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญเชิงระบบในประเทศ หรือ D-SIBs (ดี-ซิบ) เป็นการเพิ่มขั้นต่ำอัตราการดำรงเงินกองทุนชั้นที่ 1 หรือ กันสำรองขั้นต้น จาก 6.5% เป็น 7.5% สำหรับธนาคารที่เข้าเกณฑ์ความสำคัญ 4 ด้าน ตามที่มาตรฐานสากล บาร์เซล 3 (Basel III) กำหนด คือ 1.ขนาดและปริมาณธุรกรรมใหญ่ 2.ความเชื่อมโยงในทำธุรกรรมมีมาก 3.เป็นผู้ให้บริการหลักในโครงสร้างพื้นฐานของระบบการเงิน 4.ความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาก ซึ่งสถาบันการเงินในไทยที่เข้าเกณฑ์ ดังกล่าว มี 5 ธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นธนาคารที่มีความสำคัญเชิงระบบ การเพิ่มขั้นต่ำการกันสำรองดังกล่าว จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และความแข็งแกร่งของสถาบันการเงินภายในประเทศให้มากขึ้น ไม่มีผลกระทบต่อเงินฝากของประชาชน และไม่กระทบต่อการดำเนินงานของสถาบันการเงินดังกล่าว รวมทั้งไม่ต้องเพิ่มอัตราส่วนการกันสำรองเงินกองทุนเพิ่ม เพราะปัจจุบันสถาบันการเงินทั้ง 5…