SPY MAN จันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 “กรุงเทพประกันชีวิต” ปรับเก้าอี้ใหม่ “CEOโชน” ลงรักษาการผู้นำทัพนักขาย!! ขณะ “ชับบ์ไลฟ์” ขยับรับ “กุศลส่ง” ร่วมชายคา!!

“กรุงเทพประกันชีวิต” ปรับเก้าอี้ใหม่ “CEOโชน” ลงรักษาการผู้นำทัพนักขาย!! ขณะ “ชับบ์ไลฟ์” ขยับรับ “กุศลส่ง” ร่วมชายคา!!

กรุงเทพประกันชีวิต จัดพิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จหลักสูตร ในโครงการ Bangkok Life Smart Leader เส้นทางสู่การเป็นทีมขายมืออาชีพ

กรุงเทพประกันชีวิต จัดพิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรในโครงการ Bangkok Life Smart Leader เส้นทางสู่การเป็นทีมขายมืออาชีพ

เปิดศักราชใหม่ กรุงเทพประกันชีวิต เพิ่มขีดความสามารถ ขยายฐานตลาด เปิดสำนักงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน คุณรุ่งทิพย์ สุวรรณธนงชัย อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์

เปิดศักราชใหม่ กรุงเทพประกันชีวิต เพิ่มขีดความสามารถ ขยายฐานตลาด เปิดสำนักงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน คุณรุ่งทิพย์ สุวรรณธนงชัย อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์

กรุงเทพประกันชีวิต ถวายรายได้จากการจัดสร้างพระไพรีพินาศ สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน พระปริยัติธรรมวัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง) จังหวัดกำแพงเพชร

กรุงเทพประกันชีวิต ถวายรายได้จากการจัดสร้างพระไพรีพินาศ สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง) จังหวัดกำแพงเพชร

กรุงเทพประกันชีวิต รุกสร้างอาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน เปิด “โครงการสถาปนิกทางการเงิน  Bangkok Life Fin Architect” ชูจุดเด่นความเป็นเจ้าของธุรกิจ ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

กรุงเทพประกันชีวิต รุกสร้างอาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน เปิด “โครงการสถาปนิกทางการเงิน  Bangkok Life Fin Architect” ชูจุดเด่นความเป็นเจ้าของธุรกิจ ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

กรุงเทพประกันชีวิต จับรางวัลผู้โชคดี รับบัตรคอนเสิร์ต ร่วมงานเทศกาลดนตรี Bangkok Life Music Festival 2022 คอนเสิร์ต อัสนี–วสันต์ “รักเธอเสมอ” 500 รางวัล

กรุงเทพประกันชีวิต จับรางวัลผู้โชคดี รับบัตรคอนเสิร์ต ร่วมงานเทศกาลดนตรี Bangkok Life Music Festival 2022 คอนเสิร์ต อัสนี–วสันต์ “รักเธอเสมอ” 500 รางวัล

‘กรุงเทพประกันชีวิต’ จัดสัมมนาใหญ่พาตัวแทนฝ่ายขาย บินลัดฟ้าดูงานต่างประเทศ Bangkok Life Annual Convention Paris 2022 – “Unseen Destinations France”

‘กรุงเทพประกันชีวิต’ จัดสัมมนาใหญ่พาตัวแทนฝ่ายขาย บินลัดฟ้าดูงานต่างประเทศ Bangkok Life Annual Convention Paris 2022 – “Unseen Destinations France”

กรุงเทพประกันชีวิต จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสุดยอดนักขายในงาน Bangkok Life Agency Annual Awards 2020-2021 “The GLORIOUS CELEBRATION” & “The Legend of Success” ตำนานแห่งความสำเร็จ

กรุงเทพประกันชีวิต จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสุดยอดนักขายในงาน Bangkok Life Agency Annual Awards 2020-2021 “The GLORIOUS CELEBRATION” & “The Legend of Success” ตำนานแห่งความสำเร็จ