T.I.I. เตรียมจัดงานครบรอบ 30 ปี 19 ต.ค.นี้

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการ สถาบันประกันภัยไทย (T.I.I.) นำจัดกิจกรรมทำพิธีสักการะพระพรหมเจ้าที่ ในวันที่ 3 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันครบรอบการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีพิธีทำบุญและบริจาคเงิน เลี้ยงขนมมื้อบ่ายให้กับศูนย์เด็กเล็กคลองเตย

อย่างไรก็ตาม ในโอกาสที่ดำเนินกิจการครบ 30 ปี ทางทีไอไอจะมีการจัดงานขึ้นในวันที่ 19 ตุลาคมนี้ ที่พิพิธภัณฑ์ จิม ทอมป์สัน เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงเจตนารมย์ที่ต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการประกันภัย และให้พนักงานของบริษัทประกันภัยทั้งหลายสามารถนำไปใช้ขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไป

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com