T.I.I. เตรียมจัดงานครบรอบ 30 ปี 19 ต.ค.นี้

คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการ สถาบันประกันภัยไทย (T.I.I.) นำจัดกิจกรรมทำพิธีสักการะพระพรหมเจ้าที่ ในวันที่ 3 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันครบรอบการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีพิธีทำบุญและบริจาคเงิน เลี้ยงขนมมื้อบ่ายให้กับศูนย์เด็กเล็กคลองเตย

อย่างไรก็ตาม ในโอกาสที่ดำเนินกิจการครบ 30 ปี ทางทีไอไอจะมีการจัดงานขึ้นในวันที่ 19 ตุลาคมนี้ ที่พิพิธภัณฑ์ จิม ทอมป์สัน เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงเจตนารมย์ที่ต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการประกันภัย และให้พนักงานของบริษัทประกันภัยทั้งหลายสามารถนำไปใช้ขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน