ทิพยประกันภัย ขอเชิญชวนร่วมโครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 42 ในการเดินทางไปจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าเกี่ยวกับการปกป้องบ้านเมือง และพระอัจฉริยภาพด้านการศึกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดปากน้ำโจ้โล้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษา และการบริหารจัดการในองค์กรต่าง ๆ ต่อไป พร้อมเดินทางไปศึกษาแนวทางการสร้างอาชีพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ณ โครงการฟาร์มทดสอบและสาธิตมีนเกษตร “สองน้ำ” มูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเน้นการเกษตรแบบผสมผสาน โดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้งและการทำนาร่วมกับการปลูกไม้ผลและเลี้ยงปลา เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรและผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ อีกทั้งยังได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในทุกมิติ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี และ อาจารย์อดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย ผู้คิดค้นนวัตกรรมสื่อการสอนสำหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21 หรือ Interactive Board Game หนึ่งเดียวในโลก เพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด และเตรียมความพร้อมประเทศไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในปี 2030

เชิญร่วมโครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 42 นวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2567 ณ โครงการฟาร์มทดสอบและสาธิตมีนเกษตร “สองน้ำ” มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณจารุกัญญ์ โทรศัพท์ 099 397 5333 FB: ตามรอยพระราชา-The King’s Journey

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน