ทิพยประกันภัย ร่วมสนับสนุนมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ จ.เชียงใหม่

 

คุณณฐินี ธนะรัชต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย มอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดหา “กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ” ให้กับประชาชนและอาสาสมัครดับไฟป่า จ.เชียงใหม่ จำนวน 35,000 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคปภ. เป็นผู้แทนรับมอบ และนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบ ผ่าน VDO Conference ณ สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน