ผลวิจัยชี้เทรนด์ดิจิทัลเฮลธ์มาแรงในเอเชีย

ผลวิจัยชี้เทรนด์ “ดิจิทัลเฮลธ์” มาแรงในเอเชีย คนใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นก้าวกระโดด 81%ใช้จัดการสุขภาพส่วนตัวติดอันดับหนึ่งอาเซียน  แนะเพิ่มความร่วมมือรัฐ-เอกชน

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน สำนักงาน คปภ. จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ คุ้มครองกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน สำนักงาน คปภ. จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ คุ้มครองกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ

ทิพยประกันภัย ร่วมสนับสนุนมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ จ.เชียงใหม่

ทิพยประกันภัย ร่วมสนับสนุนมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ จ.เชียงใหม่

TIP ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม มอบชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันโควิด – 19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

TIP ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม มอบชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันโควิด – 19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

เมืองไทยประกันชีวิต มอบเงินสนับสนุน “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ”

เมืองไทยประกันชีวิต มอบเงินสนับสนุน “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ”

KT-AXAเปิดตัวโฆษณาออนไลน์โครงการแคร์คุณกว่าใครผ่านเรื่องราวประสบการณ์จริงของลูกค้า

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์“โครงการแคร์คุณกว่าใคร” ผ่านเรื่องราวประสบการณ์จริงของลูกค้า

เพื่อชาติ! คปภ.จูงมือประกันภัย มอบกธ.อุบัติเหตุ “อาสาดับไฟป่า” 35,000 ฉบับ พร้อมเปิดแอพพลิเคชั่นติดตามพิกัดปฏิบัติภารกิจ

เพื่อชาติ! คปภ.จูงมือประกันภัย มอบกธ.อุบัติเหตุ “อาสาดับไฟป่า” 35,000 ฉบับ พร้อมเปิดแอพพลิเคชั่นติดตามพิกัดปฏิบัติภารกิจ