OCEAN LIFE ไทยสมุทร อัปเดตเทรนด์พัฒนาบุคลากรมุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้าน Digital Insurer

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ มุ่งอัปเดตเทรนด์ความรู้ด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร ตอกย้ำเป้าหมายในการเป็นบริษัทชั้นนำด้าน “Digital Insurer” ด้วยการจัดอบรมในหัวข้อ “DIGITAL TRANSFORMATION” โดยได้รับเกียรติจาก คุณดนัย ถาวร  LIMRA certified trainer the centre for international assessment and development เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีในยุค 4.0 มาปรับใช้ในการทำงาน รวมทั้งนำเสนอข้อมูลแนวโน้มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในอนาคตต่อธุรกิจประกันชีวิต เพื่อเสริมทักษะการเลือกใช้ดิจิทัลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และรวดเร็วที่สุดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของลูกค้าในปัจจุบัน โอกาสนี้ คุณเรืองฤทธิ์ มิตรภานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส OCEAN LIFE ไทยสมุทร ให้เกียรติเป็นตัวแทนบริษัทมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณแก่วิทยากร

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน