อาคเนย์ประกาศจุดยืน เติบโตยกกำลังสามในงาน “Agency Mid Year Plan 2019”

“ภฤตยา สัจจศิลา” MD อาคเนย์ประกันชีวิต ประกาศจุดยืน เติบโตยกกำลังสามในงานประชุมผู้บริหารตัวแทนทั่วปท. “Agency Mid Year Plan 2019” 

โครงการตามรอยพระราชา “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา” ทิพยประกันภัย ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี และหน่วยงานต่างๆ นำคณะครูอาจารย์ร่วมเดินทางตามรอยพระราชา

โครงการตามรอยพระราชา “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา” ทิพยประกันภัย ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี และหน่วยงานต่างๆ นำคณะครูอาจารย์ร่วมเดินทางตามรอยพระราชา

สมาคมธนาคารไทย สานต่อโครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” ปี2 ส่งต่อความรู้การเงินสู่คนรุ่นใหม่

สมาคมธนาคารไทย สานต่อโครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” ปี2 ส่งต่อความรู้การเงินสู่คนรุ่นใหม่

เอฟดับบลิวดี เปิดตัว Protection Specialist Tool ตัวช่วยดีๆ เปลี่ยนตัวแทนเป็นฮีโร่ของลูกค้าได้

“พิมพาภรณ์ อาภาศิริผล” ปธ.จนท.สายงานบริหารกลยุทธ์ลูกค้าและดิจิตอล เอฟดับบลิวดี เปิดตัว Protection Specialist Tool ตัวช่วยดีๆ เปลี่ยนตัวแทนเป็นฮีโร่ของลูกค้าได้