TIP คว้า 2 รางวัลรวด “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2” และ “บริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น” ประจำปี 2561

TIP คว้า 2 รางวัลรวด “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2” และ “บริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น” ประจำปี 2561

Details

ตัวแทนคุณภาพโตเกียวมารีนประกันชีวิต เข้ารับรางวัล ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2562

ตัวแทนคุณภาพโตเกียวมารีนประกันชีวิต เข้ารับรางวัล ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2562

Details

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต คว้ารางวัล “บริษัทประกันชีวิตที่นำเทคโนโลยีมาใช้กับระบบประกันภัยดีเด่น” ในงานรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2562

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต คว้ารางวัล “บริษัทประกันชีวิตที่นำเทคโนโลยีมาใช้กับระบบประกันภัยดีเด่น”
ในงานรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2562

Details

พรูเด็นเชียล ร่วมออกบูธงาน “สัปดาห์ประกันภัย 62”

พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต จัดทัพร่วมออกบูธงาน “สัปดาห์ประกันภัย 62” ตั้งแต่ 27 – 29 กันยายนนี้ ณ ฮอลล์ 5 อิมแพค เมืองทองธานี
A picture containing text Description automatically generated

Details

กองทุนประกันวินาศภัย เปิดตัว “โปรแกรมค้นหารายชื่อเจ้าหนี้ที่ได้รับอนุมัติจ่ายเงินในกรณี บริษัทประกันฯถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ และ โปรแกรมค้นหาเงินค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ”

กองทุนประกันวินาศภัย เปิดตัว “โปรแกรมค้นหารายชื่อเจ้าหนี้ที่ได้รับอนุมัติจ่ายเงินกรณี บริษัทประกันฯปิดตัว และ โปรแกรมค้นหาเงินค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ”

Details

คปภ. จับมือธนาคารกลางแห่งประเทศสิงคโปร์ ร่วมมือพัฒนาการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยสู่มาตรฐานสากล

คปภ. จับมือธนาคารกลางแห่งประเทศสิงคโปร์
ร่วมมือพัฒนาการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยสู่มาตรฐานสากล

Details

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เอไอเอ ประเทศไทย เข้าเฝ้าในพิธีเปิด ‘ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี)’

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เอไอเอ ประเทศไทย เข้าเฝ้าในพิธีเปิด ‘ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี)’

Details

อาคเนย์พาเหรดผลิตภัณฑ์ประกันภัย-ชีวิต ตอบโจทย์ลูกค้าทุกช่วงวัย ในงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562

อาคเนย์พาเหรดผลิตภัณฑ์ประกันภัย-ชีวิต ตอบโจทย์ลูกค้าทุกช่วงวัย ในงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562

Details