ธนาคารกรุงเทพ โชว์สถานะความแข็งแกร่งมีเสถียรภาพทางการเงินที่ยั่งยืน

FacebookTwitterLineธนาคารกรุงเทพ โชว์สถานะความแข็งแกร่งมีเสถียรภาพทางการเงินที่ยั่งยืน นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงเทพ ได้ยึดหลักการบริหารฐานะการเงินด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง พร้อมทั้งรักษาสภาพคล่องและเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่สามารถรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้ธนาคารมีเสถียรภาพทางการเงินที่ยั่งยืน โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ที่ร้อยละ 18.7 และร้อยละ 16.9 ตามลำดับ ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ธนาคารจึงมีความแข็งแกร่ง มีเงินกองทุนอยู่ในระดับสูงกว่าอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดตามหลักเกณฑ์ Basel III ที่ ร้อยละ 11 และร้อยละ 8.5 ตามลำดับ และเพียงพอที่จะรองรับการดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศแนวทางการระบุ และการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Domestic Systemically Important Banks หรือ D-SIBs) และได้ระบุให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในธนาคารที่มีความสำคัญเชิงระบบ

Details

เมืองไทยประกันชีวิต มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุเพื่อคนพิการฯ

FacebookTwitterLineเมืองไทยประกันชีวิต มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุเพื่อคนพิการฯ นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสำหรับรายย่อย ให้แก่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยมี นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ผู้จัดการ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้เกียรติร่วมในพิธี งานจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Details

ไทยประกันชีวิต บริจาคเงิน 900,000 บาท สมทบโครงการ “มองโลกใส แม้วัยสูง”

FacebookTwitterLineไทยประกันชีวิต บริจาคเงิน 900,000 บาท สมทบโครงการ “มองโลกใส แม้วัยสูง” บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  บริจาคเงินจำนวน 900,000 บาท ผ่านมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อสมทบโครงการ “มองโลกใส แม้วัยสูง” ปีที่ 3 โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ และทีมจักษุแพทย์อาสา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ทำการผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้สูงวัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 90 ราย ณ โรงพยาบาลศรีสังวร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย โดยในระหว่างการผ่าตัด ทีมฝ่ายขายจิตอาสาไทยประกันชีวิตสาขาสุโขทัย ได้ร่วมกันออกโรงครัวจัดทำอาหารบริการแก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ทีมแพทย์ แพทย์อาสา พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอีกด้วย พร้อมกันนี้ คุณปาณี จารีวุฒิชัย ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายปฏิบัติการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ได้มอบแว่นตากันแดดให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 200 ราย สำหรับใช้ป้องกันอันตรายจากแสงแดดในช่วงพักฟื้นภายหลังการผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ไทยประกันชีวิตตระหนักถึงคุณค่าของทุกชีวิต…

Details

กองทุนบัวหลวง เปิดตัวกองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย “B-THAICG”

FacebookTwitterLineกองทุนบัวหลวง เปิดตัวกองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย “B-THAICG” นางวรวรรณ ธาราภูมิ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัวกองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย หรือ B-THAICG โดยเริ่มเปิดขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 2 ตุลาคมนี้ โดยเริ่มลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท ซึ่ง B-THAICG เป็นกองทุนรวมที่มีจุดประสงค์ให้ผู้สนใจลงทุนได้ร่วมสนับสนุนธุรกิจไทยที่มีธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว กองทุน B-THAICG มีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่มีการกำกับกิจการที่ดี โดยพิจารณาจากการจัดอันดับคะแนน CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้บริษัทที่ลงทุนยังต้องได้การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะนำเงินร้อยละ 40 ของค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุน B-THAICG บริจาคให้กับองค์กรหรือโครงการที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลไทย…

Details

กรุงเทพประกันภัย ร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง จำนวน 5,000 ต้น แสดงความจงรักภักดี

FacebookTwitterLineกรุงเทพประกันภัย ร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง จำนวน 5,000 ต้น แสดงความจงรักภักดี บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI นำโดยนายชัย โสภณพนิช ที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศและประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ร่วมปลูกและประดับต้นดาวเรืองบริเวณรอบอาคารกรุงเทพประกันภัย จำนวน 5,000 ต้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

Details

ซัมมิท แคปปิตอล สัมมนาผู้บริหารประจำปีเสริมสร้างศักยภาพทีม

FacebookTwitterLineซัมมิท แคปปิตอล สัมมนาผู้บริหารประจำปีเสริมสร้างศักยภาพทีม นายวิชิต พยุหนาวีชัย (ยืนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด นำทีมผู้บริหารองค์กร เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาประจำปีของบริษัทฯ “2017 Annual management Team Synergy” ณ โรงแรมโฟร์ ซีซันส์ รีสอร์ท เกาะสมุย เมื่อเร็วๆนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการทำงานของทีม ขยายกรอบแนวคิด และต่อยอดความรู้ในการดำเนินธุรกิจ ท่ามกลางสภาพการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ให้ทีมสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายในการเป็นผู้นำของตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และ ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล ของประเทศไทย

Details

AIA เปิดตัว สติ๊กเกอร์ LINE แรงบันดาลใจจากแคมเปญ ‘What’s Your Why?

FacebookTwitterLineAIA เปิดตัว สติ๊กเกอร์ LINE แรงบันดาลใจจากแคมเปญ ‘What’s Your Why? เอไอเอ ประเทศไทย ส่งสติ๊กเกอร์ LINE ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากแคมเปญ ‘What’s Your Why?’ โชว์ความน่ารักแบบกวนๆ ผ่านตัวคาแรคเตอร์ Agent A ในอิริยาบถต่างๆ พร้อมคำพูดสุดฮิตของเหล่าขาแชทเพื่อใช้สื่ออารมณ์ของทั้งผู้ส่งและผู้รับ โดยทั้ง 8 แอคชั่น จะเน้นไปที่การสนับสนุนให้คนมีสุขภาพแข็งแรง เช่น ชวนไปออกกำลัง รับประทานอาหารคลีน เป็นต้น สติ๊กเกอร์ LINE ชุดใหม่จากเอไอเอ พร้อมให้ทุกคนดาวน์โหลดได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 ตุลาคม 2560

Details

วิริยะประกันภัย มอบดอกไม้จันทน์ “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”

FacebookTwitterLineวิริยะประกันภัย มอบดอกไม้จันทน์ “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” พลตำรวจโทเผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหาร ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์แก่ตัวแทนสำนักพระราชวัง ตาม “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยพิธีมอบดังกล่าวมีขึ้น ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

Details

ซิกน่า ประกันภัย เปิดตัวแคมเปญ ฉลองทุกยอด… ลุ้นโชค ปีที่ 5

แคมเปญฉลองทุกยอด…ลุ้นโชค ปีที่ 5 กับซิกน่า เปิดโอกาสให้ลูกค้าซิกน่าทุกท่านได้ร่วมสนุกพร้อมลุ้นรับรางวัลถึง 2 ต่อกันแบบง่ายๆ เพียงถือกรมธรรม์ประกันภัยใดๆของซิกน่า

Details

มิตรแท้ฯ ออกกรมธรรม์ 3 วันรวมทุนฯ กว่า 343 ล้านบาท

FacebookTwitterLineมิตรแท้ฯ ออกกรมธรรม์ 3 วันรวมทุนฯ กว่า 343 ล้านบาท บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกร้านประชาสัมพันธ์ในงานสัปดาห์ประกันภัย ‘60 ระหว่างวันที่ 22-24 ก.ย. 2560 ตลอดการจัดงาน 3 วันมีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม War Room ระบบพิจารณาสินไหมพิเศษที่สามารถพิจารณาและเจรจาจบได้ ณ ที่เกิดเหตุแบบ Real time และมีการซื้อประกันภัยทั้งสิ้นจำนวน 1,032 กรมธรรม์ รวมเป็นทุนประกันภัย 343,109,000 บาท คิดเป็นเบี้ยฯ รับรวม 4,929,265.08 บาท มิตรแท้ประกันภัยมอบส่วนลดเบี้ยฯ 30% สูงสุดเต็มอัตราตามที่สำนักงาน คปภ. ประกาศอนุมัติสำหรับงานสัปดาห์ประกันภัยเป็นการเฉพาะกิจ ด้วยมุ่งหวังที่จะมอบโอกาสดีๆ ให้แก่ประชาชนได้ซื้อประกันภัยที่เบี้ยฯ ต่ำแต่มีความคุ้มครองที่ครอบคลุมและคุ้มค่า โดยใน 1 ปีจะมีการจัดงานดีๆ เช่นนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งบูธของมิตรแท้ประกันภัยจะได้รับความสนใจและเป็นที่รอคอยของประชาชนจำนวนมากเป็นพิเศษที่มีการจัดงานฯ เป็นประจำทุกปีที่ผ่านมา

Details

MSIG รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่นประจำปี 2559

FacebookTwitterLineMSIG รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่นประจำปี 2559 นายรัฐพล กิตติศักดิ์ไชยกุล กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่นประจำปี 2559 จากคปภ. โดยได้รับเกียรติจากนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร

Details

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยบริหารงานดีเด่น 5 ปีซ้อน

FacebookTwitterLineบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยบริหารงานดีเด่น 5 ปีซ้อน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งรับมอบจากนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานในพิธีสัปดาห์ประกันภัย 2560 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยรางวัลเกียรติยศดังกล่าวมอบให้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบธุรกิจประกันภัย และเป็นแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาการบริหารงานและการให้การบริการแก่ประชาชน และเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมประกันภัยไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ทั้งด้านความมั่นคง ทางการเงิน และคุณภาพการให้บริการรวมไปถึงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือจ่ายเงินผลประโยชน์ให้กับ ผู้เอาประกันภัยอย่าง รวดเร็ว และเป็นธรรมซึ่งรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทกลางฯ และประกันวินาศภัยที่ถือหุ้นฯ เนื่องจากได้รับรางวัลต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5 เป็นเครื่องมือที่ยืนยันว่าประชาชนจะได้รับการบริการและดูแลด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นกลางและเป็นธรรม ตามเจตนารมย์ของกฎหมาย

Details

มิตรแท้ฯ กวาดเบี้ยฯ 1.62 ล้านบาท ประเดิมวันแรกงานสัปดาห์ประกันฯ

FacebookTwitterLineมิตรแท้ฯ กวาดเบี้ยฯ 1.62 ล้านบาท ประเดิมวันแรกงานสัปดาห์ประกันฯ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดแคมเปญลดเบี้ยประกันฯ สูงถึง 30% ในงานสัปดาห์ประกันภัย 2560 เพียงวันแรกมีประชาชนเข้าเยี่ยมชมบูธจำนวนมากและซื้อประกันภัยทั้งประเภทMotor และ Non Motor คิดเป็นเบี้ยประกันภัยรับรวม 1,618,335 บาท โอกาสดีๆ ที่จะซื้อประกันฯ ได้ในราคาที่ถูกมากๆ อาทิ เบี้ยฯ ป1 รถเก๋ง (Eco Car 1200 cc.) เหลือเพียง 5,530 บาท จากปรกติ 7,900 บาท รถกระบะ เหลือเพียง 6,230 บาท จากปรกติ 8,900 บาท ส่วน พ.ร.บ. รถเก๋ง เหลือเพียง 451 บาท จากปรกติ 645 บาท รถกระบะ…

Details

ทีคิวเอ็มคว้า 3 รางวัล นายหน้าประกันภัยนิติบุคคลดีเด่นแห่งปี 2559

FacebookTwitterLineทีคิวเอ็มคว้า 3 รางวัล นายหน้าประกันภัยนิติบุคคลดีเด่นแห่งปี 2559 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ตอกย้ำผู้นำนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลดีเด่น คว้า 3 รางวัลคือ “รางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น” “รางวัลนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น” และ “รางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในงานประกาศรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ปี 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดย ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน และคุณนภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นรับรางวัลจากนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  รางวัลนี้นับเป็นอีกแรงผลักดันให้ทีคิวเอ็มก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่น ก้าวสู่ปีที่ 65 กับความเป็นโบรคเกอร์ประกันภัยดิจิตอลชั้นนำ และไม่หยุดทำดีที่สุดเพื่อคุณ

Details

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต มอบของที่ระลึกแก่ เลขาฯ คปภ. “งานสัปดาห์ประกันภัย 2560”

FacebookTwitterLineเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต มอบของที่ระลึกแก่ เลขาฯ คปภ. “งานสัปดาห์ประกันภัย 2560” นายอภิรักษ์ จิตรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานดำเนินงานประกันชีวิต และ นายวีรภัทร สภากาญจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกแก่ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ เนื่องในงานสัปดาห์ประกันภัยปี 2560 ณ ห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Details