AIA เพิ่มบริการใหม่พิเศษแก่ลูกค้า ที่ได้รับสิทธิการใช้บริการ Medix ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID- 19

AIA เพิ่มบริการใหม่พิเศษแก่ลูกค้า ที่ได้รับสิทธิการใช้บริการ Medix ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID- 19

Details

ฟิลลิปไลฟ์เพิ่มมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ลูกค้าสู้โควิด-19

ฟิลลิปไลฟ์ เพิ่มมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ลูกค้าสู้ไวรัสโควิด-19 รวมบริการกู้ฉุกเฉินสูงสุด 1 ล้านบาท ผ่าน แอพฯ PhillipLifeTH ไม่ต้องค้ำ ดบ. 8% ต่อปี

Details

ทิพยไลฟ์ มอบเงินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ ต้านภัยโควิด-19

ทิพยไลฟ์ มอบเงินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ ต้านภัยโควิด-19

Details

อาคเนย์ มอบหน้ากากผ้า 2,000 ชิ้น แทนความห่วงใย เพื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อาคเนย์ มอบหน้ากากผ้า 2,000 ชิ้น แทนความห่วงใย เพื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Details

สู้! โควิด-19 “สยามไบโอไซเอนซ์ ส่งมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อกองแพทย์หลวง

สู้! โควิด-19 “สยามไบโอไซเอนซ์ส่งมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดให้แก่กองแพทย์หลวงและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งต่อความห่วงใยสู่พี่น้องประชาชนชาวไทย

Details

จีนขยับลงทุนขยายตลาดรถยนต์สู่ต่างประเทศ สะกิดไทยเร่งรับมือรถไฟฟ้า

“จีน” ขยับลงทุนขยายตลาดรถยนต์สู่ต่างประเทศ หลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 “ไทย” ควรเร่งรับมือรถยนต์ไฟฟ้า

Details

TIP มอบถุงคลุมรองเท้าป้องกันไวรัส สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

TIP มอบถุงคลุมรองเท้าป้องกันไวรัส สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Details