“กองทุนประกันวินาศภัย” มอบของขวัญปีใหม่ประชาชน เร่งจ่ายเงินคืนเจ้าหนี้ฯ ประกันภัยถูกปิด “สัจจะ” และ “เจ้าพระยา” เพิ่มอีก

“กองทุนประกันวินาศภัย” มอบของขวัญปีใหม่ประชาชน เร่งจ่ายเงินคืนเจ้าหนี้ฯ ประกันภัยถูกปิด “สัจจะ” และ “เจ้าพระยา” เพิ่มอีก

กองทุนประกันวินาศภัย เปิดตัว “โปรแกรมค้นหารายชื่อเจ้าหนี้ที่ได้รับอนุมัติจ่ายเงินในกรณี บริษัทประกันฯถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ และ โปรแกรมค้นหาเงินค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ”

กองทุนประกันวินาศภัย เปิดตัว “โปรแกรมค้นหารายชื่อเจ้าหนี้ที่ได้รับอนุมัติจ่ายเงินกรณี บริษัทประกันฯปิดตัว และ โปรแกรมค้นหาเงินค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ”

ทำความรู้จัก กองทุนประกันวินาศภัย ในฐานะ ผู้เยียวยาจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้ ผู้ได้รับความเสียหายแทนบริษัทที่ปิดตัวไป

INNWhy Magazine Online วันนี้มาทำความรู้จัก กองทุนประกันวินาศภัย ในฐานะผู้เยียวยาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ได้รับความเสียหายแทนบริษัทที่ปิดตัวไป ผ่าน “มิสเตอร์กิ๊ฟแมน” กัน

กองทุนประกันวินาศภัย ร่วมโครงการ คปภ.เพื่อชุมชน @เชียงใหม่

“วราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม” ผจก.กองทุนประกันวินาศภัย ร่วมโครงการ คปภ.เพื่อชุมชน เผยแพร่บทบาท หน้าที่และภารกิจองค์กร ให้แก่ชุมชนบ้านร้องขุด  สันป่าตอง  เชียงใหม่

กองทุนประกันวินาศภัย..คุ้มครองเจ้าหนี้ตามกฎหมาย กับ “วราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม”

INNWhy Magazine Online ติดตาม How to..กองทุนประกันวินาศภัย..คุ้มครองเจ้าหนี้ตามกฎหมาย กับ “วราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม”

“กองทุนประกันวินาศภัย” เริ่มจ่ายเงินคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย “สัจจะประกันภัย- เอ.พี.เอฟ.อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์”

“กองทุนประกันวินาศภัย” เริ่มจ่ายเงินคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย “สัจจะประกันภัย- เอ.พี.เอฟ.อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์”

คปภ. ติดอาวุธทางปัญญาผลิตเครือข่ายอาสาสมัครประกันภัยมืออาชีพ

คปภ. ติดอาวุธทางปัญญาผลิตเครือข่ายอาสาสมัครประกันภัยมืออาชีพในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รองรับการเติบโตและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัย