บริษัท กลางฯร่วมประชุมวิชาการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท กลางฯร่วมประชุมวิชาการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท กลางฯ รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 3 ประจำปี 2561

บ.กลางฯรับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 3 ประจำปี 2561

บริษัท กลางฯร่วมจัดประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 4  แนวคิด “รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจหนึ่งเดียว” 

บริษัท กลางฯร่วมจัดประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 4  แนวคิด “รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจหนึ่งเดียว”