ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณติดตามเราได้ที่ไลน์แอด @INNWHY.TV หรือ Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy Contact us : INNWHY31@gmail.com

BKP สานต่อ โครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” ปี 4 สร้างรายได้เพิ่มสู่ความยั่งยืน    

“วรพจน์ สุรัตวิศิษฎ์” รอง MD BKP เดินหน้าสานต่อ โครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” ปี 4 เพิ่มรายได้สู่ความยั่งยืนเกษตรกร    

AZAY เปิดตัว “มายไลฟ์พลัส 10/5” ออมสั้น ผลตอบแทนสูง

“พัชรา ทวีชัยวัฒนะ” รอง MD ฝ่ายบริหารการตลาดฯ AZAY เปิดตัว “มายไลฟ์พลัส 10/5” ออมสั้น ผลตอบแทนสูง จ่ายเบี้ยประกัน 5 ปี คุ้มครอง 10 ปีรัลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท/ปี

รับโล่เกียรติคุณ

“สวนิต คงสิริ” ผช.เลขาธิการ สภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ “พญ.ภาวิฉัตต์ ประเสริฐสิทธิ์” ผช.MD ไทยประกันชีวิตในงานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะปี 62

“สุขสงกรานต์สดใส ทิพยประกันภัย คุ้มครองทั่วไทย ห่วงใยทั่วถึง”

“วิชชุดา ไตรธรรม” ผช.MD ทิพยประกันภัย ส่งคลิป น้องหนุม่อนมาสคอต หนุมานยุคดิจิตอล มอบความสุขสดใสและความห่วงใย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ชาวไทย

วิริยะฯ จัดประชุมตัวแทนฯ ทั่วปท. เดินหน้ายกระดับ “ผู้นำคุณภาพบริการประกันภัย” 

“อมร ทองธิว” กก./รอง MD วิริยะประกันภัย นำคณะผู้บริหารระดับสูง ประชุมตัวแทน เดินหน้ากลยุทธ์ “ผู้นำคุณภาพบริการประกันภัย” @โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

BKI มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ

“ชัย โสภณพนิช” ปธ.กก.กรุงเทพประกันภัย มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์-เตียงผู้ป่วย มูลค่ารวม 5,479,500 บาท แก่ สถาบันสิรินธรฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

คปภ.เปิดอบรมความรู้ประกันภัยข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ @โคราช

“สุทธิพล ทวีชัยการ” เลขาธิการคปภ. เปิดอบรมความรู้ประกันภัยข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ @โคราช ชูแอพฯ “กูรูประกันข้าว” ให้เกษตรกรรับมือภัยธรรมชาติ พร้อม MOU หอการค้าผลักดันระบบประกันภัยบริหารความเสี่ยง