SPY MAN จันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เกาะติด “คนประกันฯ” เขาทำอะไรกันที่ “สถาบันประกันภัยไทย” อดีตเลขาฯ คปภ. “ประเวช” นั่งปธ.บอร์ดซัมซุงฯ

เกาะติด “คนประกันฯ” เขาทำอะไรกันที่ “สถาบันประกันภัย” อดีตเลขาฯ คปภ. “ประเวช” นั่งปธ.บอร์ดซัมซุงฯ

กองทุนประกันวินาศภัย เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานจัดกิจกรรมและงานแถลงข่าวพิธีเปิด โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย

กองทุนประกันวินาศภัย เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานจัดกิจกรรมและงานแถลงข่าวพิธีเปิด โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย

กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2566 “กรมธรรม์ประกันภัยยางพารา” จ.ชุมพร

กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2566 “กรมธรรม์ประกันภัยยางพารา” จ.ชุมพร

กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมโครงการ “คปภ.เพื่อชุมชน” ปี 6 ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดชุมพร

กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมโครงการ “คปภ.เพื่อชุมชน” ปี 6 ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดชุมพร

กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ “กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี”

กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ “กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี”

กองทุนประกันวินาศภัย เข้าร่วมงาน “คปภ.เพื่อชุมชน” ปี 6 ณ ชุมชนภูไท อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

กองทุนประกันวินาศภัย เข้าร่วมงาน “คปภ.เพื่อชุมชน” ปี 6 ณ ชุมชนภูไท อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

กองทุนประกันวินาศภัย เข้าร่วมงาน “คปภ.เพื่อชุมชน” ปี 6 ณ ชุมชนผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง จ.อุทัยธานี

กองทุนประกันวินาศภัย เข้าร่วมงาน “คปภ.เพื่อชุมชน” ปี 6 ณ ชุมชนผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง จ.อุทัยธานี

กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ “เกษตรอุ่นใจ ด้วยกรมธรรม์ประกันภัยอ้อย” จ.อุทัยธานี

กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ “เกษตรอุ่นใจ ด้วยกรมธรรม์ประกันภัยอ้อย” จ.อุทัยธานี

สกู๊ปพิเศษ ประกันภัยข้าวนาปี-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565 เริ่มแล้ว คปภ. ขานรับมติ ครม. เร่งเดินสายให้ความรู้เกษตรกร รับมือภัยธรรมชาติ

ประกันภัยข้าวนาปี-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565 เริ่มแล้ว คปภ. ขานรับมติ ครม. เร่งเดินสายให้ความรู้เกษตรกร รับมือภัยธรรมชาติ