ประกันฯคือตัวช่วย ไม่ใช่ตัวที่จะเป็นภาระกับเรา

วันนี้ผมอายุ 52 ปี ถึงเข้าใจว่า สิ่งที่ชอบยังไง ก็ยังชอบเหมือนเดิม แต่สิ่งที่ไปไม่ได้จริงๆมันคือ ร่างกาย