SPY MAN จันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เปิดประเด็น "ฟิลลิปไลฟ์" ควานหา MD มาพร้อม "ไทยไลฟ์" แจงข้อมูลขายหุ้น IPO – INNWHY (อินวาย) สื่อประกันออนไลน์
The Coach Agent Magazine Online ฉบับเดือนมิถุนายน 2565 ตัวแทน AIA “รสริน โมคา” จาก พนักงานแบงก์ ก้าวสู่อันดับ 1 NAA 2022
อย่าตื่นตระหนก รับมือ PDPA ชี้ต้องลงทุนและระวังใช้กฎหมาย
กองทุนฯ กางแผนจ่ายคืนเจ้าหนี้ฯ 4 บริษัทประกันวินาศภัย “เจอ จ่าย จบ”ผจก.คนใหม่ “ชนะพล” ยันมีเงินพร้อมจ่าย!!
World Insurance : คาดการประกันในภาคเกษตรของจีนโตเป็นอันดับ2
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
 

STEP LIFE

ผู้ป่วยไทยรอยด์ เสี่ยงมั๊ย!! โควิด-19 ระบาด

นพ.กฤตธี การดำริห์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ให้ความรู้ “ผู้ป่วยไทยรอยด์” ในสถานการณ์ โควิด-19 ระบาด

Read More

สถาบันประกันภัย ปรับใหญ่ จ่ออบรมหลักสูตร “ออนไลน์”

ทีไอไอ ปรับใหญ่! หลักสูตรอบรมประกันภัย Face to Face สู่ระบบ “ออนไลน์” สู้ภัยโควิด-19  เสนอ คปภ.อนุมัติ นำร่องต่อใบอนุญาต “ตัวแทน-นายหน้า” 1-4 ก่อน   

Read More

เลขาธิการ คปภ. ลงนามแล้ว !! ประกาศให้ “ตัวแทน-นายหน้า” ขายประกันผ่าน “อิเล็กทรอนิกส์”

เลขาธิการ คปภ. ลงนามแล้ว !! ประกาศให้ “ตัวแทน-นายหน้า” ขายประกันผ่าน “อิเล็กทรอนิกส์” ยกเว้น “ยูนิตลิงค์-ยูนิเวอร์แซลไลฟ์” ระยะ Free Look Period 30 วัน

Read More

ประกันภัยโควิด –19 ขาย 2 เดือนถล่มทะลายทะลุ 7.1 ล้านฉบับ  คปภ. ตั้งทีมเฉพาะกิจด่วนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค

ถล่มทะลายทะลุ 7.1 ล้านฉบับ!! ประกันภัยโควิด–19 ขาย 2 เดือน คปภ. ตั้งทีมเฉพาะกิจด่วนคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค แนะโหลดแอพฯ คนกลาง For Sure ตรวจสอบ ใบอนุญาต “ตัวแทน-นายหน้า” ก่อนซื้อ

Read More

NEWS